Fotogaléria NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Jún 2008
16. 6. 2008: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Národnou radou SR zorganizovala celoslovenskú prezentáciu žiackych portólií Projektu občan  (Otvorí sa v novom okne)

16. 6. 2008: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní v spolupráci s Národnou radou SR zorganizovala celoslovenskú prezentáciu žiackych portólií Projektu občan

11. 6. 2008: Prezident Litovskej republiky  p. Valdas  Adamkus spoločne s podpredsedom NR SR p. Miroslavom Čížom pri podpise do pamätnej knihy. (Otvorí sa v novom okne)

11. 6. 2008: Prezident Litovskej republiky p. Valdas Adamkus spoločne s podpredsedom NR SR p. Miroslavom Čížom pri podpise do pamätnej knihy.

11. 6. 2008: Podpredseda NR SR p. Miroslav Číž prijal prezidenta Litovskej republiky J. E. p. Valdasa Adamkusa   (Otvorí sa v novom okne)

11. 6. 2008: Podpredseda NR SR p. Miroslav Číž prijal prezidenta Litovskej republiky J. E. p. Valdasa Adamkusa

10. 6. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou poslancov parlamentov Bosny a Hercegoviny (Otvorí sa v novom okne)

10. 6. 2008: Podpredseda NR SR Miroslav Číž pri rokovaní s delegáciou poslancov parlamentov Bosny a Hercegoviny

6. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška sprevádza predsedu Národnej rady Monackého kniežatsva J.E. Stéphana Valériho (Otvorí sa v novom okne)

6. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška sprevádza predsedu Národnej rady Monackého kniežatsva J.E. Stéphana Valériho

5. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národnej rady Monackého kniežatstva J. E. Stéphana Valériho (Otvorí sa v novom okne)

5. 6. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška prijal predsedu Národnej rady Monackého kniežatstva J. E. Stéphana Valériho

4. 6. 2008: Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR p. Mojmír Mamojka prijal ministra spravodlivosti Poľskej republiky p. Zbigniewa Ćwiakalského (Otvorí sa v novom okne)

4. 6. 2008: Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR p. Mojmír Mamojka prijal ministra spravodlivosti Poľskej republiky p. Zbigniewa Ćwiakalského

4. 6. 2008: Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal náčelníka Akadémie obrany NATO v Ríme genpor. W. D. Loesera. (Otvorí sa v novom okne)

4. 6. 2008: Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal náčelníka Akadémie obrany NATO v Ríme genpor. W. D. Loesera.

2. 6. 2008: Kancelária NR SR zorganizovala pre svojich zamestnancov a ich ratolesti MDD v Častej Papierničke (Otvorí sa v novom okne)

2. 6. 2008: Kancelária NR SR zorganizovala pre svojich zamestnancov a ich ratolesti MDD v Častej Papierničke

Máj 2008
30. 5. 2008: Slávnostná prezentácia originálu listiny Pittsburskej dohody pri príležitosti 90.výročia podpísania tohto dokumentu sa uskutočnila pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta Obsitnika (Otvorí sa v novom okne)

30. 5. 2008: Slávnostná prezentácia originálu listiny Pittsburskej dohody pri príležitosti 90.výročia podpísania tohto dokumentu sa uskutočnila pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a veľvyslanca USA na Slovensku Vincenta Obsitnika

29. 5. 2008: Slávnostné udelenie certifikátov o absolvovaní stáže v Kancelárii NR SR (Otvorí sa v novom okne)

29. 5. 2008: Slávnostné udelenie certifikátov o absolvovaní stáže v Kancelárii NR SR

21. 5. 2008: Stretnutie starostov a primátorov miest a obcí s predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tiborom Cabajom a jeho členmi (Otvorí sa v novom okne)

21. 5. 2008: Stretnutie starostov a primátorov miest a obcí s predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tiborom Cabajom a jeho členmi

21. 5. 2008: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský pri príležitosti 15-teho výročia vzniku NKÚ SR vyjadril vďaku za pretrvávajúcu a účinnú spoluprácu s NKÚ SR odovzdaním pamätnej medaile NKÚ SR a ďakovným listom predsedovy NR SR Pavlovi Paškovi (Otvorí sa v novom okne)

21. 5. 2008: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský pri príležitosti 15-teho výročia vzniku NKÚ SR vyjadril vďaku za pretrvávajúcu a účinnú spoluprácu s NKÚ SR odovzdaním pamätnej medaile NKÚ SR a ďakovným listom predsedovy NR SR Pavlovi Paškovi

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka zahájil predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody p. Ján Slabý (Otvorí sa v novom okne)

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka zahájil predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody p. Ján Slabý

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka v Národnej rade SR, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za pomoci Kancelárie NR SR (Otvorí sa v novom okne)

20. 5. 2008: 7. ročník Dní vidieka v Národnej rade SR, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody za pomoci Kancelárie NR SR

15. 5. 2008:  Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal ministra obrany Spolkovej republiky Nemecko p. Franza Josefa Junga (Otvorí sa v novom okne)

15. 5. 2008: Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Ján Richter prijal ministra obrany Spolkovej republiky Nemecko p. Franza Josefa Junga

5. 5. 2008: Spoločná fotografia členov  Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s ministerkou regionálneho rozvoja Poľskej republiky  Elzbietuou  Bieńkowskuou (Otvorí sa v novom okne)

5. 5. 2008: Spoločná fotografia členov Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s ministerkou regionálneho rozvoja Poľskej republiky Elzbietuou Bieńkowskuou

5. 5. 2008: Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tibor Cabaj prijal ministerku regionálneho rozvoja Poľskej republiky p. Elzbietu Bieńkowsku (Otvorí sa v novom okne)

5. 5. 2008: Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj p. Tibor Cabaj prijal ministerku regionálneho rozvoja Poľskej republiky p. Elzbietu Bieńkowsku

Apríl 2008
30. 4. 2008: Predseda Národnej rady SR Pavol Paška  a predseda nórskeho Stortingu Thorbjorn Jagland pri prehliadke nórskeho Stortingu. (Otvorí sa v novom okne)

30. 4. 2008: Predseda Národnej rady SR Pavol Paška a predseda nórskeho Stortingu Thorbjorn Jagland pri prehliadke nórskeho Stortingu.

30. 4. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška na prijatí u nórskeho kráľa Haralda V.   (Otvorí sa v novom okne)

30. 4. 2008: Predseda NR SR Pavol Paška na prijatí u nórskeho kráľa Haralda V.

Deň v parlamente

<- ->