Žiadosť o sprístupnenie informácie Vytlačiť stránku / Print page

Infocentrum poskytuje informácie o činnosti Národnej rady SR, najmä:

  • termíny a program jej schôdzí a zasadaní výborov,
  • zápisnice z verejných schôdzí,
  • návrhy zákonov a schválené texty zákonov,
  • údaje o dochádzke poslancov,
  • výpisy o hlasovaní,
  • kópie dokumentov,
  • vystúpenia jednotlivých poslancov v rozprave k návrhu zákona,
  • adresy poslaneckých kancelárií a kontakty na asistentov poslancov,
  • údaje o hospodárení Kancelárie.

Otvorí sa v novom okne. [PDF]  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám  (443 KB)

Otvorí sa v novom okne. [PDF]  Smernica vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o postupe pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  (622 KB)

Otvorí sa v novom okne. [RTF]  Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu - kapitola 01 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2013  (62 KB)

Deň v parlamente

<- ->