Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Andrejuvová, Anna
Číslo schôdze 78
Volebné obdobie 8
Dátum podania 30. 11. 2022


Podpísaní poslanci
 • Andrejuvová, Anna
 • Vetrák, Milan
 • Vaňová, Jarmila
 • Šudík, Tomáš
 • Grendel, Gábor
 • Kremský, Peter
 • Mihalik, Marcel
 • Kuriak, Milan
 • Fecko, Martin
 • Šofranko, Mária
 • Kozelová, Monika
 • Kavecká, Monika
 • Drábiková, Lucia
 • Šeliga, Juraj
 • Pollák, Peter
 • Šefčík, Marek
 • Vons, Peter
 • Krajčí, Marek
 • Horváthová, Eva
 • Nemec, Richard
 • Hus, Igor

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1178 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II (123 KB)

Deň v parlamente

<- ->