Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kuriak, Milan
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 27. 10. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Vetrák, Milan
 • Vons, Peter

Podpísaní poslanci
 • Cseh, Peter
 • Drdul, Dominik
 • Kuriak, Milan
 • Majorová Garstková, Jana
 • Liba, Peter
 • Marcinčin, Radovan
 • Vetrák, Milan
 • Vašečka, Richard
 • Vons, Peter
 • Szőllős, Ján
 • Záborská, Anna
 • Potocký, Milan
 • Horváthová, Eva
 • Kozarec, Sebastián
 • Mihalik, Marcel
 • Fecko, Martin
 • Mičovský, Ján
 • Ňarjaš, Erik
 • Pleštinská, Zita
 • Vaňová, Jarmila

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1121 Milan Kuriak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1121 Milan Kuriak II (82 KB)
List, ktorým navrhovatelia oznamujú späťvzatie svojho podpisu pod pozmeňujúcim návrhom (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým navrhovatelia oznamujú späťvzatie svojho podpisu pod pozmeňujúcim návrhom (34 KB)

Deň v parlamente

<- ->