Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ANDREJUVOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Andrejuvová, Anna
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 20. 10. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Andrejuvová, Anna
 • Drdul, Dominik
 • Drábiková, Lucia
 • Kozarec, Sebastián
 • Kučera, Karol
 • Kuriak, Milan
 • Kremský, Peter
 • Liba, Peter
 • Grendel, Gábor
 • Vons, Peter
 • Vetrák, Milan
 • Zajačik, Vladimír
 • Čepček, Martin
 • Šefčík, Marek
 • Mierna, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1178 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1178 Anna Andrejuvová II (62 KB)

Deň v parlamente

<- ->