Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 8
Dátum podania 21. 09. 2021


Podpísaní poslanci
  • Dostál, Ondrej

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0640 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Ondrej Dostál II (27 KB)

Deň v parlamente

<- ->