Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Fecko, Martin
Číslo schôdze 49
Volebné obdobie 7
Dátum podania 11. 09. 2019 16:40


Podpísaní poslanci
 • Budaj, Ján
 • Fecko, Martin
 • Heger, Eduard
 • Milanová, Natália
 • Sopko, Miroslav
 • Marosz, Ján
 • Matovič, Igor
 • Krajčí, Marek
 • Grendel, Gábor
 • Sloboda, Vladimír
 • Červeňáková, Elena
 • Gaborčáková, Soňa
 • Zemanová, Anna
 • Pavelka, Radoslav
 • Dostál, Ondrej
 • Shahzad, Silvia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1509 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1509 Martin Fecko II (106 KB)

Deň v parlamente

<- ->