Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Simon, Zsolt
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 01. 02. 2018 17:12

Ďalší predkladatelia
 • Fecko, Martin

Podpísaní poslanci
 • Simon, Zsolt
 • Pčolinský, Peter
 • Štarchoň, Peter
 • Fecko, Martin
 • Heger, Eduard
 • Lukáč, Jozef
 • Sopko, Miroslav
 • Poliačik, Martin
 • Grendel, Gábor
 • Kollár, Boris
 • Krajniak, Milan
 • Goga, Ľudovít
 • Gaborčáková, Soňa
 • Červeňáková, Elena
 • Milanová, Natália
 • Šebová, Zuzana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0759 Zsolt Simon II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Zsolt Simon II (61 KB)

Deň v parlamente

<- ->