Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Petrák, Ľubomír
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 31. 01. 2018


Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Gál, Gábor
 • Ježík, Jozef
 • Kéry, Marián
 • Kondrót, Maroš
 • Panáček, Milan
 • Petrák, Ľubomír
 • Náhlik, Peter
 • Hambálek, Augustín
 • Goga, Pavol
 • Bastrnák, Tibor
 • Čaplovič, Dušan
 • Jakab, Elemér
 • Kresák, Peter
 • Pfundtner, Edita
 • Šebej, František
 • Vörös, Péter
 • Cséfalvayová, Katarína

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0759 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ľubomír Petrák II (129 KB)

Deň v parlamente

<- ->