Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Panáček, Milan
Číslo schôdze 54
Volebné obdobie 6
Dátum podania 18. 09. 2015 13:30


Podpísaní poslanci
 • Panáček, Milan
 • Petráš, Vladislav
 • Šuca, Peter
 • Bublavý, Dušan
 • Hreha, Štefan
 • Hambálek, Augustín
 • Jasaň, Viliam
 • Krajkovič, Mikuláš
 • Mojš, Milan
 • Nachtmannová, Oľga
 • Kamenický, Ladislav
 • Hufková, Eva
 • Duchoň, Daniel
 • Pellegrini, Peter
 • Riapošová, Bibiána
 • Hrušovský, Pavol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1578 Milan Panáček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1578 Milan Panáček II (111 KB)

Deň v parlamente

<- ->