Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Žitňanská, Lucia
Číslo schôdze 8
Volebné obdobie 6
Dátum podania 16. 10. 2012


Podpísaní poslanci
 • Abrhan, Pavol
 • Beblavý, Miroslav
 • Brocka, Július
 • Droba, Juraj
 • Horváthová, Eva
 • Kadúc, Miroslav
 • Mihál, Jozef
 • Nagy, József
 • Novotný, Viliam
 • Poliačik, Martin
 • Pollák, Peter
 • Přidal, Alojz
 • Šebej, František
 • Žitňanská, Jana
 • Žitňanská, Lucia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0194 Lucia Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0194 Lucia Žitňanská II (112 KB)

Deň v parlamente

<- ->