Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Jurčík, Ľudovít
Číslo schôdze 9
Volebné obdobie 5
Dátum podania 01. 12. 2010

Ďalší predkladatelia
 • Kollár, Jozef

Podpísaní poslanci
 • Aštaryová, Zuzana
 • Blahová, Natália
 • Brocka, Július
 • Fecko, Martin
 • Jurčík, Ľudovít
 • Kaník, Ľudovít
 • Kollár, Jozef
 • Kubovič, Pavol
 • Kužma, Štefan
 • Laurenčík, Milan
 • Oravec, Richard
 • Rosová, Tatiana
 • Sidor, Igor
 • Sólymos, László
 • Sulík, Richard
 • Štefanec, Ivan
 • Tomčo, Štefan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

5 0100 Ľudovít Jurčík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0100 Ľudovít Jurčík II (69 KB)

Deň v parlamente

<- ->