Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kollár, Jozef
Číslo schôdze 9
Volebné obdobie 5
Dátum podania 30. 11. 2010

Ďalší predkladatelia
 • Matej, Ondrej
 • Marcinčin, Anton
 • Švejna, Ivan

Podpísaní poslanci
 • Droba, Juraj
 • Janiš, Stanislav
 • Kollár, Jozef
 • Laurenčík, Milan
 • Majer, Ľuboš
 • Marcinčin, Anton
 • Matej, Ondrej
 • Osuský, Peter
 • Poliačik, Martin
 • Rosová, Tatiana
 • Suja, Jaroslav
 • Sulík, Richard
 • Švejna, Ivan
 • Švihura, Richard
 • Vargovčák, Marek

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

5 0100 Jozef Kollár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0100 Jozef Kollár II (102 KB)

Deň v parlamente

<- ->