Od roku 2012 Vytlačiť stránku / Print page

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky si Vás za účelom zachovania princípov transparentnosti poskytovania informácií dovoľuje informovať, že povinne zverejňované zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2012 budú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk), v súlade s novelou zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, účinnou od 1. 1. 2012, nakoľko Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je pripravená realizovať bezodkladne všetky zákonom upravené zmeny, zjednodušujúce verejnosti prístup k čo najširšiemu spektru informácií.

Deň v parlamente

<- ->