Dokument je dostupný aj vo formátoch: uzn_00146.pdf

Uznesenie č. 146

Uznesenie


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 175/1993

146

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 15. februára 1993 k novej voľbe prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

podľa Čl. 101 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky

zvolila

Michala Kováča za prezidenta Slovenskej republiky.

Ivan Gašparovič v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Figeľ Ján v. r.

Frena Ján v. r.