Dokument je dostupný aj vo formátoch: uzn_00119.pdf

Uznesenie č. 119

Uznesenie


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 32/1993

119

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. januára 1993

k návrhu na zriadenie volebnej komisie na organizáciu, priebeh a zisťovanie výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

podľa Čl. 3 ods. 1 volebného poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky

A. zriaďuje

z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky volebnú komisiu na organizáciu, priebeh a zisťovanie výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky v tomto zložení:

1. Milan Sečanský

(HZDS)

2. Róbert Fico

(SDĽ)

3. Ladislav Pittner

(KDH)

4. Peter Sokol

(SNS)

5. Ernö Rózsa

(ESWS)

6. Ján Fóthy

(MKDH)


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

B. určuje

za predsedu volebnej komisie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

Milana Sečanského.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

2