Dokument je dostupný aj vo formátoch: roz_01.pdf

Zápisnica Slovenskej volebnej komisie o výsledku volieb do Slovenskej národnej rady 1992

Iný typ dokumentu


SLOVENSKA VOLEBNÁ KOMISIA

Zápisnica

Slovenskej volebnej komisie o výsledku volieb do Slovenskej národnej rady 1992

Bratislava jún 1992


Zápisnica

Slovenskej volebnej komisie o výsledku volieb do Slovenskej národnej rady

Slovenská volebná komisia na svojom zasadaní dňa 10. júna 1992 prerokovala a schválila výsledky volieb do Slovenskej národnej rady, konaných v dňoch 5. - 6. júna 1992.

Výsledky volieb zistila Slovenská volebná komisia zo zápisníc krajských volebných komisii a ich príloh a na základe pridelenia mandátov v prvom a druhom skrutíniu.

Vo voľbách d) SNR sa zistili tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov z toho:

3 770 073

vo volebnom kraji Hlavné mesto SR Bratislava

342 703

v Západoslovenskom volebnom kraji

1 238 529

v Stredoslovenskom volebnom kraji

1 146 399

vo Východoslovenskom volebnom kraji

1 042 442

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky z toho:

3 174 436

vo volebnom kraji Hlavné mesto SR Bratislava

262 229

v Západoslovenskom volebnom kraji

1 053 494

v Stredoslovenskom volebnom kraji

984 772

vo Východoslovenskom volebnom kraji

873 941

Jednotlivé politické strany a politické hnutia (resp. ich koalície), ktoré kandidovali vo voľbách do Slovenskej národnej rady, získali počet platných hlasov:

1


- v Slovenskej republike

   

Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko

3 986, čo činí

0, 12 %

Hnutie za slobodu prejavu Slovenská republikánska únia

2 103

0, 06 %

Hnutie za demokratické Slovensko

1 148 625

37, 26 %

Strana demokratickej ľavice

453 203

14, 70 %

Strana práce a istoty

29 818

0, 96 %

Hnutie za oslobodenie Slovenska

7 169

0, 23 %

Strana slobody - Strana národného zjednotenia

9 414

0, 30 %

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie

94 162

3, 05 %

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie Coexistentia - Együttélés - Koegzistenci ja - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

228 885

7, 42 %

Hnutie za sociálnu spravodlivosť

3 411

0, 11 %

Strana zelených

33 372

1, 08 t

Kresťanskodemokratické hnutie

273 945

8, 88 %

Občianska demokratická únia

124 503

4, 03 %

Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska

10 069

0, 32 %

Národní liberáli

2 500

0, 08 %

Strana zelených na Slovensku

66 010

2, 14 %

Rómska občianska iniciatíva v Česko-Slovensku

18 343

0, 59 %

2


Sociálnodemokratická strana na Slovensku

123 426

4, 00 %

Komunistická strana Slovenska '91

23 349

0, 75 %

Demokratická strana - Občianska demokratická strana

102 058

3, 31 %

Slovenská národná strana

244 527

7, 93 %

Slovenská ľudová strana

9 129

0, 29 %

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

70 689

2, 29 %

z toho vo volebnom kraji Hl. m. SR Bratislava:

   

Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko

522, čo činí

0, 20 %

Hnutie za slobodu prejavu, Slovenská republikánska únia

347

0, 13 %

Hnutie za demokratické Slovensko

76 751

30, 05 %

Strana demokratickej ľavice

36 727

14, 38 %

Strana práce a istoty

790

0, 30 %

Hnutie za oslobodenie Slovenska

660

0, 25 %

Strana slobody - Strana národného zjednotenia

545

0, 21 %

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie

9 404

3, 68 %

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

6 103

2, 38 %

3


Hnutie za sociálnu spravodlivosť

628

0, 24 %

Strana zelených

3 837

1, 50 %

Kresťanskodemokratické hnutie

17 231

6, 74 %

Občianska demokratická únia

17 488

6, 84 %

Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska

385

0, 15 %

Národní liberáli

511

0, 20 %

Strana zelených na Slovensku

7 360

2, 88 %

Sociálnodemokratická strana na Slovensku

10 888

4, 26 %

Komunistická strana Slovenska '91

1 188

0, 46 %

Demokratická strana - Občianska demokratická strana

17 281

6, 76 %

Slovenská národná strana

44 511

17, 42 %

Slovenská ľudová strana

662

0, 25 %

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

1 554

0, 60 %

v Západoslovenskom volebnom kraji:

   

Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko

1 532, čo činí

0, 14 %

Hnutie za slobodu prejavu Slovenská republikánska únia

747

0, 07 %

Hnutie za demokratické Slovensko

344 855

33, 62 %

Strana demokratickej lavice

124 693

12, 15 %

Strana práce a istoty

4 404

0, 42 %

4


Hnutie za oslobodenie Slovenska

2 463

0, 24 %

Strana slobody - Strana národného zjednotenia

2 892

0, 28 %

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie

27 506

2, 68 %

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusananenleben

150 619

14, 68 %

Hnutie za sociálnu spravodlivosť

2 783

0, 27 %

Strana zelených

11 197

1, 09 %

Kresťanskodemokratické hnutie

79 981

7, 79 %

Občianska demokratická únia

27 737

2, 70 %

Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska

3 125

0, 30 %

Národní liberáli

620

0, 06 %

Strana zelených na Slovensku

21 504

2, 09 %

Rómska občianska iniciatíva

   

v Česko-Slovensku

3 734

0, 36 %

Sociálnodemokratická strana na Slovensku

36 664

3, 57 %

Komunistická strana Slovenska '91

8 669

0, 84 %

Demokratická strana - Občianska

   

demokratická strana

25 186

2, 45 %

Slovenská národná strana

89 707

8, 74 %

Slovenská ľudová strana

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

3 496 51 625,

0, 34 % 5, 03 %

5


v Stredoslovenskou volebnom kraji:

   

Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko

974, čo činí

0, 10 %

Hnutie za slobodu prejavu Slovenská republikánska únia

439

0, 04 %

Hnutie za demokratické Slovensko

488 479

51, 14 %

Strana demokratickej ľavice

110 151

11, 53 %

Strana práce a istoty

6 964

0, 72 %

Hnutie za oslobodenie Slovenska

2 481

0, 25 %

Strana slobody - Strana národného zjednotenia

2 718

0, 28 %

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie

36 497

3, 82 %

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

r

31 446

3, 29 %

Strana zelených

7 315

0, 76 %

Kresťanskodemokratické hnutie

68 449

7, 16 %

Občianska demokratická únia

28 881

3, 02 %

Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska

2 233

0, 23 %

Národní liberáli

636

0, 06 %

Strana zelených na Slovensku

16 257

1, 70 %

Rómska občianska iniciatíva v Česko-Slovensku

2 348

0, 24 %

6


Sociálnodemokratická strana na Slovensku

27 704

2, 90 %

Komunistická strana Slovenska '91

6 440

0, 67 %

Demokratická strana - Občianska demokratická strana

25 684

2, 68 %

Slovenská národná strana

75 578

7, 91 %

Slovenská ľudová strana

3 116

0, 32 %

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

10 321

1, 08 %

vo Východoslovenskou volebnom kraji:

   

Hnutie za samosprávnu demokraciu - Spoločnosť pre Moravu a Sliezsko

958, čo činí

0, 1. %

Hnutie za slobodu prejavu Slovenská republikánska únia

570

0, 06 %

Hnutie za demokratické Slovensko

238 540

28, 18 %

Strana demokratickej ľavice

181 632

21, 45 %

Strana práce a istoty

17 660

2, 08 %

Hnutie za oslobodenie Slovenska

1 565

0, 18 %

Strana slobody - Strana národného zjednotenia

3 259

0, 38 %

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie

20 755

2, 45 %

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

40 717

4, 81 %

7


Slovenská volebná komisia zistila, že z celkového počtu odovzdaných platných hlasov získali aspoň 5 percent 4 politické strany a aspoň 7 percent 1 dvojčlenná koalícia, ktorým sa v prvom skrutíniu pridelilo 144 mandátov.

Na základe výsledkov prednostného hlasovania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zápisnice, boli v prvom skrutíniu zvolení podľa volebných krajov za jednotlivé politické strany politické hnutia a ich koalície títo kandidáti:

8

Strana zelených

11 023

1, 30 %

Kresťanskodemokratické hnutie

108 284

12, 79 %

Občianska demokratická únia

50 397

5, 95 %

Združenie pre republiku - Republikánska strana Česko-Slovenska

4 326

0, 51 %

Národní liberáli

733

0, 08 %

Strana zelených na Slovensku

20 889

2, 46 %

Rómska občianska iniciatíva v Česko-Slovensku

12 261

1, 44 %

Sociálnodemokratická strana na Slovensku

48 170

5, 69 %

Komunistická strana Slovenska '91

7 052

0, 83 %

Demokratická strana - Občianska demokratická strana

33 907

4, 00 %

Slovenská národná strana

34 731

4, 10 %

Slovenská ľudová strana

1 855

0, 21 %

Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

7 189

0, 84 %


Volebný kraj Hlavné mesto SR Bratislava

7 Hnutie za demokratické Slovensko

Húska Augustín Marián

Kočtúch Hvezdoň

Aibeková Marta

Goč Rudolf

Mäsiar Dušan

8 Strana demokratickej ľavice

Ftáčnik Milan

Rothmayerová Gabriela

25 Kresťanskodemokratické hnutie

Ťahy Miroslav

37 Slovenská národná strana

Prokeš Jozef

Čapkovič Jozef

Kaliská Gabriela

Západoslovenský volebný kraj

7 Hnutie za demokratické Slovensko

Keltošová Oľga

Gašparovič Ivan

Sečánsky Milan

Laluha Ivan

Sokol Jozef

Vicen Vlastimil

Matejka Arpád

Hanák Juraj

Rea Jozef

Cabaj Tibor

Belan Ján

Ondrejovičová Milada

Gaulieder František

Kuzbert Tibor

Šútovský Jozef

Gazdík Igor

Výboch Ivan

Tomeček Peter

Móri Imrich

Korec Ján

Hanker Jozef

Šebo Ján

9


8 Strana demokratickej ľavice

Fogaš Ľubomír

Plesník Juraj

Weis Ján

Jakubík Pavol

Varjú Ján

Ballek Ladislav

Hraško Juraj

Hudec Ivan

20 Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

Rózsa Ernö

Bugár Béla

Bauer Edit

Csáky Pál

Duka Zólyomi Árpád

Fehér Mikloš

Filakovszký János

Farkas Pál

Harna István

25 Kresťanskodemokratické hnutie

Čarnogurský Jan

Hrušovský Pavol

Brocka Július

Kvasnička Ladislav

Chmelík Bohumil

37 Slovenská národná strana

Andel Marián

Miškovský Vladimír

Vrabec Marián

Letko Milan

Sokol Peter

Stredoslovenský volebný kraj

7 Hnutie za demokratické Slovensko

Mečiar Vladimír

Findra Ján

Jaroš Ivan

Tóthová Katarína

Homola Pavol

Žingor Radomír

Mrenka Milan

10


Vrábľová Mária

Bernaťák Albín

Zeman Ján

Ištoňová Alžbeta

Cingeľ Tomáš

Kelemen Marián

Polka Ladislav

Korbela Igor

Tarčák Jozef

Vanko Marián

Ďurana Ján

Fekete Ján

Novotný Ľubomír

Bartošíková Mária

Mušková Ľudmila

Pivoluska Ján

Vajda Miloš

Rusnáková Eva

Romanovská Mária

Ťavodová Gizela

Kobela Stanislav

Hudina Milan

Surový Ivor

8 Strana demokratickej lavice

Kanis Pavol

Ľupták Ján

Bárány Eduard

Koncoš Pavel

Jaroš Peter

Jakuš Jozef

20 Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

Komlósy Zsolt

 

25 Kresťanskodemokratické hnutie

Pittner Ladislav

Táraj Štefan

Neuwirth Anton

Krivčík Ján

 

11


37 Slovenská národná strana

Slota Ján

Brňák Peter

Černák Ľudovít

Chamula Igor

Východoslovenský volebný kraj

7 Hnutie za demokratické Slovensko

Kňažko Milan

Ľupták Ivan

Bartošova Eva

Gbúrová Marcela

Zoričák Alfonz

Miček Miroslav

Dubjel Karol

Danielová Viera

Michelko Ján

Pribula Igor

Kačmár Bohumil

Draxlerová Anna

Kuriščák Štefan

Valčeková Eva

Šárossy Stanislav

Hrbaľ Ján

8 Strana demokratickej ľavice

Weiss Peter

Ďurišinová Mária

Zselenák Jozef

Daňo Štefan

Fico Róbert

Dudáš Andrej

Kliman Ladislav

Marhulíková Oľga

Frena Ján

Oravcová Marta

Bogdan Pavol

Guldanová Bibiána

20 Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia - Együttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

Doboš László

Köteles László

 

12


25 Kresťanskodemokratické hnutie

Mikloško František

Javorský František

Lauko Peter

Polačko Jozef

Poliak Miroslav

Masarik Ján

Figeľ Ján

37 Slovenská národná strana

Kvietik Štefan

Hrnko Anton

V druhom skrutíniu boli zvolení títo kandidáti:

7 Hnutie za demokratické Slovensko

Bajan Vladimír

8 Strana demokratickej ľavice

Košnár Jozef

20 Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia - Bgyüttélés - Koegzistencija - Soužití - Spivžittja - Spolužitie - Wspólnota - Zusammenleben

Barta Pál

Fóthy János

 

25 Kresťanskodemokratické hnutie

Dzurinda Mikuláš

37 Slovenská národná strana

Sojka Viliam

Prehľad o kandidátoch, ktorí sa stali náhradníkmi je uvedený v prílohe č. 2.

13


Zápisnicu nepodpísal

Ing. Igor Bakoš, Ing. Oľga Fedorová, Gustáv Kálanka, Jenö Molnár Martin Sláma.,.. Vladimír. Zajko..................................

dôvody sú uvedené v prílohe tejto zápisnice.

V Bratislave dňa 10. júna 1992

roz_01_01-1.jpg

JUDr. Tatiana Biedniková predsedníčka SVK

roz_01_01-2.jpg

Ing. Juraj Nôta podpredseda SVK

roz_01_01-3.jpg

14

roz_01_02-1.jpg

15


Príloha

Zápisnicu nepodpísali:

Ing. Igor BAKOŠ - neprítomný na zasadaní

Ing. Oľga FEDOROVÁ - neprítomná na zasadaní

Gustáv KÁLANKA - neprítomný na zasadaní

Jenö MOLNÁR - neprítomný na zasadaní

Martin SLAMA - neprítomný na zasadaní

Vladimír ZAJKO - neprítomný na zasadaní