Dokument je dostupný aj vo formátoch: tlac_0014.pdf

Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky

Parlamentná tlač


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

II. volebné obdobie

Číslo: 1030/1998

14

Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa § 2 ods. 3 písm. b) a podľa § 14 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky zvolila za členov jednotlivých výborov Národnej rady Slovenskej republiky týchto poslancov:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Peter Brňák                          (HZDS)

Ján Cuper                             (HZDS)

Ivan Gašparovič                   (HZDS)

Eduard Kukan                       (SDK)

Ivan Šimko                            (SDK)

Peter Zajac                           (SDK)

Robert Fico                           (SDĽ)

Ladislav Orosz                      (SDĽ)

Lajos Mészáros                    (SMK)

Anna Malíková                      (SNS)

Peter Kresák                        (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu

Ján Gabriel                           (HZDS)

Viliam Hornáček                   (HZDS)

Roman Melicher                   (HZDS)

Július Brocka                        (SDK)

Gabriel Palacka                    (SDK)

Peter Tatár                           (SDK)

Viliam Vaškovič                    (SDK)

Vladimír Maňka                     (SDĽ)

Brigita Schmögnerová           (SDĽ)

István Harna                         (SMK)

Rastislav Šepták                   (SNS)

Ferdinand Petrák                  (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

Jozef Brhel                            (HZDS)

Stanislav Husár                    (HZDS)

Jozef Krnáč                          (HZDS)

Milan Rehák                         (HZDS)

Ľudovít Černák                     (SDK)

Pavol Prokopovič                  (SDK)

Jaroslav Volf                         (SDK)

Marián Antecký                     (SDĽ)

Stanislav Bartoš                    (SDĽ)

László Hóka                          (SMK)

Víťazoslav Moric                   (SNS)

Ľudovít Macháček                 (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo

Tomáš Cingel                     (HZDS)

Pavel Delinga                       (HZDS)

Pavel Šťastný                        (HZDS)

Milan Topoli                          (HZDS)

Anton Juriš                          (SDK)

Ivan Rosival                          (SDK)

Jaroslav Slaný                      (SDK)

Mária Angelovičová          (SDĽ)

Jozef Klemens                  (SDĽ)

Pál Farkas                        (SMK)

Miroslav Kotian                 (SNS)

Mária Kadlečíková            (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu

Tibor Cabaj                           (HZDS)

Ján Danko                            (HZDS)

Pavel Kačic                           (HZDS)

Milan Hort                             (SDK)

Miloslav Suchár                    (SDK)

Roman Vavrík                       (SDK)

Vladimír Faič                         (SDĽ)

Viliam Sopko                        (SDĽ)

József Kvarda                       (SMK)

Melánia Kolláriková              (SNS)

Dušan Kovačič                     (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie

František Cibuľa                   (HZDS)

Alojz Engliš                           (HZDS)

Oľga Keltošová                     (HZDS)

Jozef Krumpolec                  (SDK)

Mária Sabolová                    (SDK)

Tibor Šagát                           (SDK)

Pavel Koncoš                       (SDĽ)

Štefan Rusnák                      (SDĽ)

Edit Bauer                            (SMK)

Dušan Švantner                   (SNS)

Marián Mesiarik                    (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo

Marta Aibeková                    (HZDS)

Michal Drobný                      (HZDS)

Ján Smerek                          (HZDS)

Mikuláš Dzurinda                  (SDK)

Roman Kováč                       (SDK)

Anna Záborská                     (SDK)

Peter Magvaši                      (SDĽ)

Barnabáš Ferko                    (SMK)

Štefan Zelník                        (SNS)

Mária Machová                     (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť

Imrich Andrejčák                  (HZDS)

Jozef Gajdoš                        (HZDS)

Jarmila Michalovová             (HZDS)

Ján Langoš                           (SDK)

Peter Ošváth                        (SDK)

Vladimír Palko                       (SDK)

Pavol Kanis                          (SDĽ)

Jozef Tuchyňa                      (SDĽ)

Pál Csáky                             (SMK)

Ján Slota                             (SNS)

Ladislav Škorvánek              (SNS)

Jirí Malchárek                       (SOP)

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Irena Belohorská                  (HZDS)

Ján Benčat                            (HZDS)

Augustín Marián Húska         (HZDS)

Miroslav Mikolášik                (SDK)

František Šebej                     (SDK)

Juraj Švec                             (SDK)

Peter Bohunický                   (SDĽ)

Peter Weiss                          (SDĽ)

Árpád Duka Zólyomi             (SMK)

Jozef Prokeš                         (SNS)

Pavol Hamžík                         (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport

Jozef Božík                           (HZDS)

Pavel Kandráč                      (HZDS)

Ľudmila Mušková                  (HZDS)

Martin Fronc                         (SDK)

Ľubomír Harach                    (SDK)

Peter Osuský                        (SDK)

Milan Ištván                           (SDĽ)

László Szigeti                        (SMK)

Jaroslav Honz                        (SNS)

Štefan Šlachta                      (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá

Dušan Jarjabek                     (HZDS)

Pavol Števček                       (HZDS)

František Švec                      (HZDS)

Milan Kňažko                        (SDK)

Jozef Kužma                         (SDK)

František Mikloško                (SDK)

Ladislav Ballek                     (SDĽ)

Gyula Bárdos                        (SMK)

Jaroslav Paška                     (SNS)

Diana Dubovská                   (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody

Július Binder                         (HZDS)

Ján Lukáč                             (HZDS)

Marta Podhradská                (HZDS)

Ladislav Ambróš                   (SDK)

Ján Budaj                              (SDK)

Ján Rusnák                           (SDK)

Pavol Vrždák                        (SDK)

Juraj Hraško                          (SDĽ)

László Köteles                      (SMK)

Viliam Oberhauser                (SNS)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti

Roman Hofbauer                  (HZDS)

Maroš Púchovský                 (HZDS)

Dušan Slobodník                  (HZDS)

Milan Vojtko                          (HZDS)

Ján Figeľ                              (SDK)

František Halmeš                  (SDK)

Ladislav Pittner                     (SDK)

Ľubomír Fogaš                      (SDĽ)

Milan Ftáčnik                        (SDĽ)

Miklós Duray                         (SMK)

László Nagy                          (SMK)

Marián Andel                        (SNS)

Rudolf Schuster                    (SOP)

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európsku integráciu

Irena Belohorská                  (HZDS)

Ján Benčat                           (HZDS)

František Cibuľa                   (HZDS)

Augustín Marián Húska         (HZDS)

Oľga Keltošová                     (HZDS)

Ján Figeľ                              (SDK)

František Halmeš                 (SDK)

Gabriel Palacka                    (SDK)

František Šebej                    (SDK)

Juraj Švec                            (SDK)

Milan Ištván                          (SDĽ)

Vladimír Maňka                     (SDĽ)

Peter Weiss                          (SDĽ)

Edit Bauer                            (SMK)

Árpád Duka Zólyomi             (SMK)

Melánia Kolláriková              (SNS)

Jozef Prokeš                         (SNS)

Diana Dubovská                   (SOP)

Peter Kresák                        (SOP)

Bratislava október 1998

POSLANCI NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA STRANU OBČIANSKEHO POROZUMENIA

DODATOK k tlači 14

Bratislava 29. 10. 1998

Vážený pán predseda,

v mene poslancov NR SR za Stranu občianskeho porozumenia Vám oznamujem zmenu v delegovaní poslancov NR SR za SOP do výborov NR SR.

Namiesto pôvodne navrhovanej Diany Dubovskej do Výboru pre kultúru a médiá navrhujeme Rudolfa Schustera, namiesto pôvodne navrhovaného Rudolfa Schustera do Výboru pre ľudské práva a národnosti navrhujeme Dianu Dubovskú.

S úctou

Vážený pán Jozef MIGAŠ predseda NR SR

tlac_0014-1.jpg

MAGYAR KOALÍCIO PÁRTJA STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE

Žabotova 2, 811 04 Bratislava

DODATOK K TLAČI 8, 13 a 14

V Bratislave, dňa 29. októbra 1998

Návrh predsedu Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu

SMK navrhuje pána poslanca

Pála Farkasa

Návrh na člena Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu

SMK navrhuje pána poslanca

Pála Farkasa

Návrh na člena Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo

SMK navrhuje pána poslanca

Istvána Harnu

Návrh na člena Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov

SMK navrhuje pánov poslancov Arpáda Duka Zólyomiho a Pála Farkasa

S pozdravom

Béla Bugár predseda SMK

POSLANCI NÁRODNEJ RADY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA STRANU DEMOKRATICKEJ ĽAVICE

DODATOK k tlači 14

Bratislava 29. 10. 1998

Vážený pán predseda,

v mene poslancov NR SR za Stranu demokratickej ľavice Vám oznamujem zmenu v delegovaní poslancov NR SR za SDĽ do výborov NR SR.

Namiesto pôvodne navrhovaného MILANA IŠTVÁNA do výboru pre európsku integráciu navrhujeme JURAJA HRAŠKA.

S úctou

Vážený pán

Ivan GAŠPAROVIČ

predseda

Národná rada Slovenskej republiky

tlac_0014-2.jpg

DODATOK k tlači 14 a 19

Tibor Cabaj

predseda Klubu poslancov za HZDS v NR SR

Bratislava, 29. októbra 1998 Číslo: 2/1998/PK

Vážený pán predseda,

na uvoľnený poslanecký mandát p. Vladimíra Mečiara na základe rozhodnutia Hnutia za demokratické Slovensko nastúpil pán Ivan Lexa.

Na základe uvedeného Vám predkladám návrh zaradiť p. Ivana Lexu do výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a zároveň za člena Osobitného kontrolného orgánu pre kontrolu činnosti SIS.

S pozdravom

Tibor Cabaj

predseda Klubu poslancov za HZDS v NR SR

Vážený pán

Ivan Gašparovič

predseda NR SR

B R A T I S L A V A