Dokument je dostupný aj vo formátoch: tlac_0265.pdf

Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov

Parlamentná tlač


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

I. volebné obdobie

Číslo: 1774/1995

265 Návrh

na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov

Podľa čl. 11 ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov a § 4 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky zvolila za ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov týchto poslancov:

Ladislav       Lysák (HZDS)

Arpád             Matejka (HZDS)

Vladimír       Mikulka (HZDS)

Miroslav       Novák (HZDS)

Jozef             Straňák (HZDS)

Jana               Sudeková (HZDS)

Ján                 Volný (HZDS)

Marcela         Gbúrová (SpV)

Pavel             Koncoš (SpV)

Pál                  Farkaš (MK)

Ernö               Rózsa (MK)

Jozef             Miklušičák (KDH)

Ivan               Šimko (KDH)

Ľubomír         Harach (DÚ)

Eva                 Rusnáková (DÚ)

Miroslav       Pacola (ZRS)

Marian           Polák (ZRS)

Bartolomej   Kunc (SNS)

Bratislava november 1995