Dokument je dostupný aj vo formátoch: zoznam.pdf zoznam.htm

Zoznam uznesení z 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Uznesenie


Zoznam uznesení z 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

UZN. Č. 14 - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ladislavovi PITTNEROVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 15 - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi JANIČINOVI, poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 16 - Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 17 - Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 10 - Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a na voľbu členov Rozhlasovej rady (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 19 - Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána MICHELKU na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z. (úplné znenie) (prijaté 4. novembra 1994)

UZN. Č. 20 - Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava PACOLU na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predaj on (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 21 - Návrh na odvolanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 22 - Návrh na odvolanie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. C. 23 - Návrh Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 24 - Návrh Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 25 - Návrh na zvolenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov osobitného kontrolného orgánu na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. ZO - Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vojtecha TKÁČA na zriadenie vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994 (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 27 - Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na odvolanie členov orgánov Fondu národného majetku Slovenskej republiky a zvolenie nových členov orgánov Fondu národného majetku Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 28 - Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na voľbu nových členov orgánov Fondu národného majetku Slovenskej republiky (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 29 - Návrh Rozhlasovej rady na odvolanie ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu (prijaté 4. novembra 1994)

uzn. č. 30 - Návrh Rozhlasovej rady na voľbu ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu (prijaté 4. novembra 1994).