Dokument je dostupný aj vo formátoch: tlac_0011.pdf tlac_0011.htm

Návrh na voľbu členov výborov Slovenskej národnej rady

Parlamentná tlač


Slovenská národná rada

X. volebné obdobie

11

Návrh na voľbu členov výborov Slovenskej národnej rady

V zmysle § 4 písm. l/ zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Slovenská národná rada zvolila za členov jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady týchto poslancov Slovenskej národnej rady:

Ústavnoprávny výbor SNR

1. Draxlerová Anna HZDS

2. Vajda Miloš HZDS

3. Korec Ján HZDS

4. Kuriščák Štefan HZDS

5. Móri Imrich HZDS

6. Sokol Jozef HZDS

7. Šárossy Stanislav HZDS

8. Tóthová Katarína HZDS

9. Zoričák Alfonz HZDS

10. Dano Štefan SDĽ

11. Ďurišinová Mária SDĽ

12. Fico Róbert SDĽ

13. Fogaš Ľubomír SDĽ

14. Hrušovský Pavol KDH

15. Mikloško František KDH

16. Brňák Peter SNS

17. Sojka Viliam SNS

18. Fehér Mikuláš MKDH - ESWS

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR

1. Bajan Vladimír HZDS

2. Bartošíková Mária HZDS

3. Dubjel Karol HZDS

4. Hanker Jozef HZDS

5. Michelko Ján HZDS

6. Pivoluska Ján HZDS

7. Surový Ivor HZDS

8. Šebo Ján HZDS

9. Tomeček Peter HZDS

10. Zeman Ján HZDS

11. Guldanová Bibiána SDĽ

12. Košnár Jozef SDĽ

13. Oravcová Marta SDĽ

14. Zselenák Jozef SDĽ

15. Brocka Július KDH

16. Dzurinda Mikuláš KDH

17. Tahy Miroslav KDH

18. Černák Ľudovít SNS

19. Vrabec Marián SNS

20. Barta Pavol MKDH - ESWS

21. Harna Štefan MKDH - ESWS

Výbor SNR pre poľnohospodárstvo. lesné a vodné hospodárstvo

1. Hrbal Ján HZDS

2. Hudina Milan HZDS

3. Kačmár Bohumil HZDS

4. Korbela Igor HZDS

5. Mečiar Vladimír HZDS

6. Novotný Ľubomír HZDS

7. Pribula Igor HZDS

8. Varjú Ján SDĽ

9. Weis Ján SDĽ

10. Krivčík Ján KDH

11. Táraj Štefan KDH

12. Letko Milan SNS

13. Farkas Pavol MKDH - ESWS

14. Komlósy Zsolt MKDH - ESWS

Výbor SNR pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti

1. Eva Bartošova HZDS

2. Cabaj Tibor HZDS

3. Ďurana Ján HZDS

4. Gaulieder František HZDS

5. Goč Rudolf HZDS

6. Hanák Juraj HZDS

7. Matejka Arpád HZDS

8. Vanko Marián HZDS

9. Hudec Ivan SDĽ

10. Kliman Ladislav SDĽ

11. Marhulíková Oľga SDĽ

12. Polačko Jozef KDH

13. Pollák Miroslav KDH

14. Chamula Igor SNS

15. Sokol Peter SNS

16. Doboš László MKDH - ESWS

17. Rósza Ernö MKDH - ESWS

Výbor SNR pre zdravotníctvo, a sociálne veci

1. Aibeková Marta HZDS

2. Belan Ján HZDS

3. Kelemen Marián HZDS

4. Keltošová Oľga HZDS

5. Mäsiar Dušan HZDS

6. Ondrejovičová Milada HZDS

7. Ťavodová Gizela HZDS

8. Valčeková Eva HZDS

9. Jakubík Pavol SDĽ

10. Jakuš Jozef SDĽ

11. Ľupták Ján SDĽ

12. Chmelík Bohumil KDH

13. Miškovský Vladimír SNS

14. Filakovský Ján MKDH - ESWS

Výbor SNR petičný, pre právnu ochranu a bezpečnosť

1. Bernaták Albín HZDS

2. Homola Pavol HZDS

3. Jaroš Ivan HZDS

4. Kňažko Milan HZDS

5. Kuzbert Tibor HZDS

6. Šutovský Jozef HZDS

7. Vicen Vlastimil HZDS

8. Žingor Radomír HZDS

9. Bárány Eduard SDĽ

10. Bogdan Pavol SDĽ

11. Frena Ján SDĽ

12. Javorský František KDH

13. Pittner Ladislav KDH

14. Čapkovič Jozef SNS

15. Slota Ján SNS

16. Bugár Vojtech MKDH - ESWS

Zahraničný výbor SNR

1. Cingel Tomáš HZDS

2. Ľupták Ivan HZDS

3. Mrenka Milan HZDS

4. Romanovská Mária HZDS

5. Výboch Ivan HZDS

6. Dudáš Andrej SDĽ

7. Kanis Pavol SDĽ

8. Čarnogurský Ján KDH

9. Lauko Peter KDH

10. Anton Hrnko SNS

11. Csáky Pavol MKDH - ESWS

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru

1. Danielová Viera HZDS

2. Findra Ján HZDS

3. Gazdík Igor HZDS

4. Gbúrová Marcela HZDS

5. Mušková Ľudmila HZDS

6. Rusnáková Eva HZDS

7. Tarčák Jozef HZDS

8. Ballek Ladislav SDĽ

9. Ftáčnik Milan SDĽ

10. Jaroš Peter SDĽ

11. Rothmayerová Gabriela SDĽ

12. Figel Ján KDH

13. Kvasnička Ladislav KDH

14. Kvietik Štefan SNS

15. Bauerová Edita MKDH - ESWS

16. Fóthy Ján MKDH - ESWS

Výbor SNR pre životné prostredie

1. Fekete Ján HZDS

2. Ištoňová Alžbeta HZDS

3. Kobela Stanislav HZDS

4. Miček Miroslav HZDS

5. Vráblová Mária HZDS

6. Hraško Juraj SDĽ

7. Plesník Juraj SDĽ

8. Masarik Ján KDH

9. Kaliská Gabriela SNS

10. Köteles Ladislav MKDH - ESWS

Bratislava 23. júna 1992