Jmenný rejstřík (p)

Register - menný


PAJOR Miklós, Dr.

XI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 24. VI. 1935; 22, maď. 27.

o stát. závěrečném účtu za rok 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV 1936; 13, maď. 28.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 230). 37, 17. VI. 1936; 11, maď. 37.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 70, 28. IV. 1937; 3, maď. 21.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84, 25. VI. 1937; 23, maď. 56.

o úhradových předlohách (zpr. t. 603, 605, 608, 609 - 617). 99, 21. XII. 1937; 49, maď. 136.

o doplnění ustanovení § 5, odst. 1 zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (zpr. t. 682). 113, 8. IV. 1938; 11, maď. 82.

Interpelace:

o odnímání práv malým nájemcům v Kurtě (t. 284/3). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 424/7. 66. 31. III. 1937; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Nitře ze dne 13. X. 1936

(přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 5 zák. 50 123 Sb. z.) (č. 3734). 47, 29. X. 1936; 5. zpr. t. 389;

zprav. J. Pocisk. 59, 24. II. 1937; 3.

Volán k pořádku:

113, 8. IV. 1938; 13.

PÁNEK Rudolf

I. voleb. kraj

ČNS

Nastoupil na místo zemřelého Emila Špatného.

Slib vykonal 65, 11. III. 1937; 4.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Byl členem výb. ink., stál. (náhr.) a úst.-práv.

Zemřel 27. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 3.

Místo něho nastoupil Ferdinand Šťastný.

Návrh:

na vybudování léčebného ústavu, případně zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cév a příbuzných nemocí se sídlem v Praze (t. 584). 97, 17. XII. 1937; 3.

Zpravodajem:

ústav.-práv. v.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531). 87, 1. VII. 1937; 24,

doslov 37.

ústav.-práv. v. o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 608). 98, 20. XII. 1937; 8.

Řeč v rozpravě:

o železničním zákonu (zpr. t. 445) 72, 11. V. 1937; 12.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468). 79, 9. VI. 1937; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 20.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 106, 15. III. 1938; 17.

PATZAK Vincenz

II. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), nár. hosp., parl. úsp. kom. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84, 25. VI. 1937; 33, něm. 59.

Interpelace:

stran protizákonného postupu okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L (t. 262/7). 42,3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 290/6. 40, 20. X. 1936; 3.

stran ustanovení německého konceptního úředníka u okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L. (t 297/5). 45, 20. X. 1936; 3.

odpov. t. 375/9. 57, 10. II. 1937; 3.

stran svobodného užívání jazyka při nádražní reklamě (t. 309/5). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 376/13. 59, 24. II. 1937; 3.

stran vadného úřadování živnostenských inspektorátů v Trutnově a Hradci Králové (t. 328/5.) 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 434/6. 72, 11. V. 1937, 3.

stran vymýcení německých místních jmen ze školních vysvědčení (t. 331/3). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 424/4. 66, 31. III. 1937; 6.

o tom, že okresní nemocenská pojišťovna ve Dvoře Králové n. L. nedbá jazykových práv t. 363/4.) 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/2. 76, 2. VI. 1937; 5.

stran zrušení zbytečné české menšinové měšťanské školy ve Dvoře Králové n. L. (t. 363/5). 55, 21. I. 1937; 8.

odpov. t. 460/3. 76, 2. VI. 1937; 5.

stran obsazování míst u okresní nemocnice ve Dvoře Králové n. L. (t. 363/8). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/4. 76, 2. VI. 1937; 5.

stran obsazení míst u poštovního úřadu v Dubenci (t. 364/4). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 454/1. 74, 19. V. 1937; 3.

stran nejasností při trestním řízení pro ublížení na těle proti Emilu Kleinwächterovi, synu rolníka v Libotově, okres Dvůr Králové n. L. (t. 444/5). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 537/8. 89, 29. X. 1937; 5.

stran nepřístoj. chování, rvaček a výtržností z opilství vojenských osob (t. 709/10), 120, 17. XI. 1938; 13.

PAULUS František

VI. voleb. kraj.

NSj, mK, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink.

Vystoupil z klubu sen. NSj 8. VI. 1937 a zůstal mimo klub. 79, 9. VI. 1937; 3.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na vydání zákona o legionářích - invalidech a invalidech z řad domácího odboje, pokud se aktivně zúčastnil bojů na Slovensku po státním převratu (t. 246). 39, 30. VI. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 25.

o stát. závěrečném účtu za rok 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV. 1936; 9.

o prohlášení ministra financí a o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci. 41, 2 VII. 1936; 47.

o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260). 42, 3. VII. 1936; 12.

o stát. rozpočtu a fin. plánu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936; 3. 52, 16. XII. 1936; 39.

o vlastní žádosti za provedení kárného řízení proti sen. V. Dundrovi pro urážky na cti 63, 4.111. 1937; 9.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 69, 27. IV. 1937; 13.

o branné výchově (zpr. t. 530). 87, 1. VII. 1937; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 51. věcná poznámka 58.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 34. věcná poznámka 99, 21. XII. 1937; 42.

o vládním prohlášení mm. předsedy. 104,9.111. 1938; 23.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 106, 15. III. 1938; 10.

Interpelace:

ve věci ankety jak pomoci našemu motorismu (t. 102/5). 19,4. II. 1936; 3.

odpov.1.192/6. 32, 12 V. 1936; 3

stran soupisu zásob benzinu a mazacích olejů k 31. I. 1936 (t. 102/6). 19. 4. II. 1936; 3.

odpov. t. 173/4. 29, 28. IV. 1936; 5.

v příčině zřízení čs. reálného gymnasia v Brně-Židenicích (t. 198/5). 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 283/21. 45, 20. X. 1936; 3

v příčině brněnských českých středních škol vůbec a zřízeních českého reálného gymnasia v Brně Židenicích zvláště a v příčině zrušení německé techniky v Brně (t. 198/6.) 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 290/22. 45, 20. X. 1986; 3.

o nevyřizování trestních oznámení v záležitosti stavebního družstva "Domovina" ve Znojmě (t. 237/2). 38, 23. VI. 1936; 4.

odpov. t. 290/4. 45, 20. X. 1936; 3

o stavebním družstvu "Domovina" ve Znojmě (t. 237/3). 38, 23. VI. 1936; 4.

odpov. t. 308. 47, 29. X. 1936; 5.

ve věci brněnské "Štěstěny" (t. 372/1). 57, 10. II. 1937; 3.

odpov. t. 421/3. 66, 81. III. 1937, 6.

Dotaz.

stran ustanovení inkompatibilitního výboru a odpov. místopředsedy V. Donáta 66,31. III. 1937; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Brně

(přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky a přestupek podle § l, § 14 č. l zák. č. 108/33 Sb. z.) (č. 518). 8, 5.XI. 1935; 8.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 704). 8, 5. XI. 1935; 8.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 705). 8, 5. XI. 1935; 8.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin proti cti (č. 4339). 55, 21. I. 1937; 3. zpr. t. 571;

zprav. V. Němeček. 91, 1. XII. 1937; 3.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin proti bezpečnosti cti) (t. 4376). 55, 21.1. 1937; 3. zpr. t. 399;

zprav. J. Pocisk. 61, 2. III. 1937; 3.

nevydán. 63, 4. III. 1937; 11.

ze dne 16. XII. 1936 proti sen. V. Dundrovi o provedení kárného řízení pro urážky na cti ve smyslu § 51 j. ř. (č. 1306/1936 předs.). zpr. t. 400;

zprav. dr. O. Havelka. 61, 2. III. 1937; 3. návrh im. v. v důsledku rovnosti hlasů zamítnut. 63, 4. III. 1937; 10.

kraj. s. trest. v Praze

(trestní čin proti cti) (č. 7367). 100, 23. II. 1938; 4.

Volán k pořádku:

99, 21. XII. 1937; 42.

PÁZMÁN Anton

IX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in. a rozp.

Zvolen provisorně zapisovatelem. 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 8, 5. XI. 1935; 23.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936) 68.

Interpelace:

ve věci stavby nové budovy pro státní učitelský ústav v Lučenci (t. 586/5). 100,23. II. 1938; 3.

ve věci stavby nové budovy pro státní reálné gymnasium s maďarskými pobočkami v Lučenci (t. 586/6). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 687/2. 114, 3. V. 1938; 6.

PECHANEC Jan

VI. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935;

6. Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in. a živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

živn. v.

o průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 317). 59, 24 II. 1937; 13. doslov 17.

živn. v

o průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 443). 73, 12. V 1937; 17.

živn. v.

o změně a doplnění vlád. nař. č. 302/1936 o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (zpr. t. 574). 92, 6. XII. 1937; 14.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 73.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. 567). 106, 15. III. 1938; 7.

PECHMAN František

V. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. živn. obch.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na vydání zákona o učňovských školách (t. 195). 34, 28. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10, 7. XI. 1935; 21.

o spotřební dam z kyseliny octové (zpr. 1.107). 20, 11. II. 1936; 11.

o výši státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (zpr. t. 408). 64, 9. III. 1937; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Plzni

(přestupek § 10 event. § 6, č. 3 zák. 89/1896 ř. z. a § 6 vlád. nař. č. 163/1935 Sb. z.) (č. 3905), 49, 5. XII. 1936; 4. zpr. t. 748;

zprav. A. Vlk. 126, 14. XII. 1938; 3.

PFEIFEROVA Karla

II. voleb. kraj

K

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byla členem výb. soc.-pol. a živn. obch.

Zbavena mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy:

na okamžitou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1936 (t. 217). 36, 16. VI. 1936; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském (t. 518). 84, 25 VI. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 681. 113, 8. IV. 1938; 28

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 71.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16 XII. 1936; 13.

o změně a doplnění vlád. nař. č. 302/1936 o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (zpr. t. 574). 92, 6. XII. 1937; 15.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 30.

o prodloužení platnosti hromadných smluv pracovních (zpr. t. 619). 99, 21. XII. 1937; 99.

o ochraně a obraně proti leteckým útokům (zpr. t. 681). 113, 8. IV. 1938; 20.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. ve Strakonicích

(přestupek podle § 2 zák. ze dne 15 XI. 1867, č. 135 ř. z.) (č. 1064). 13, 12. XII. 1935; 4. zpr. t. 122;

zprav. J. Pocisk. 22,26.11. 1935; 3.

nevydána. 31, 5. V. 1936; 6.

kraj. s. trest. v Praze

(zločin §§ 197, 200 a 203 trest. z.) (č. 1394). 17, 28. I. 1936; 7. zpr. t. 134;

zprav. A. Šolc. 23, 5. III. 1936; 4.

nevydána;

zprav. dr. O. Havelka. 34, 28. V. 1936; 12.

kraj. s. v N. Jičíně

(přečiny podle § 18, odst. 2, 3 a § 14, odst. 1 a 5 a pro zločin podle § 16, odst. 2 zákona na ochranu republiky) (č. 1907). 22, 26. II. 1935; 4. zpr. t. 152;

zprav. V. Němeček. 26, 24. III. 1936; 3.

PFROGNER Anton

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. nár. hosp., rozp. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Prohlášení:

totožné s prohlášením posl. Kundta v posl sněm o požadavcích sudet. něm. strany za rozpravy o obchodní smlouvě s Maďarskem 109, 29. III. 1938; 10, něm. 19.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 25, něm. 79.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10, 7. XI. 1935; 3, něm. 40.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 13, něm 25.

o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260), v níž mluví o Henleinovi. 42, 3. VII. 1936; 6, něm. 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 51, 15. XII. 1936; 49, něm. 96.

o vládním prohlášení min. předsedy. 104, 9. III. 1938; 12, něm. 47.

Interpelace:

stran neoprávněného obohacování státní dráhy přeplácením jízdenek druhé třídy na trati Praha - Český Krumlov (t. 284/6). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/2. 59, 24. II. 1937; 3.

stran porušení shromažďovacího zákona a jazykového zákona, jakož i jazykového nařízení okresním úřadem v Královicích (t. 284/22). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/4. 57, 10 II. 1937; 3.

o tom, že příslušné státní zastupitelství opomenulo podati návrh podle § 493 tr. ř. proti časopisu "Nová doba" v Plzni ze dne 22. VII.1936 (t. 305/3). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 329. 49, 5. XII. 1936; 4.

o tom, že nedbá zásady rovnosti při přidělování zbytkových statků při provádění tzv. pozemkové reformy (t. 331/2). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 434/5. 72, 11. V. 1937; 3.

o tom, že se při státních stavbách nepřijímají dělníci, kteří jsou příslušníky sudetsko-německé strany (t. 363/2) 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 477/1. 80, 15. VI. 1937; 3.

stran špatného poštovního spojení v obcích Žernovník, Nová Víska, Světec, Račín, Čestětín a Chudeč (t. 364/8). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 456/4. 74, 19. V. 1937; 3.

stran bezdůvodného zákazu písně "Wohl auf Kameraden" okresním úřadem v Plané (t. 418/2). 65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 537/2. 89, 29, X. 1937; 5.

stran bezdůvodného zákazu německých písní, obzvláště písně "Wohlauf Kameraden aufs Pferd" od Friedricha Schillera (t. 438/1). 69, 27. IV. 1937; 4.

odpov. t. 537/7. 89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že orgánové poštovního úřadu ve Stříbře doručovali nefrankované pozvánky ona ples "Národní jednoty pošumavské" a "Tělocvičné jednoty Sokol" ve Stříbře (t. 444/7). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 544/6. 89, 29. X. 1937; 5.

stran přehmatů četnictva, pátracího oddělení ve Stříbře při velikonoční jízdě selského dorostu v Horních Sekyřanech (t. 458/1). 76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/4. 89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že politický úřad ve Stříbře nařídil omezování politické činnosti (t. 458/4). 76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/6. 89, 29. X. 1937; 5.

stran ohrožování veřejného klidu a pořádku radou politického úřadu dr. Hodinou v Plané (t. 483/4). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 549/11. 89, 29. XI. 1937; 5.

stran ztýrání státních občanů německé národnosti orgánem pátracího oddělení četnictva ve Stříbře (t. 483/6). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/4. 89, 29. X. 1937; 5.

stran neoprávněného omezování svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (t 487/1). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/8. 89, 29. X. 1937; 5.

stran neoprávněného omezování ústavně zaručené svobody shromažďovací okresním úřadem ve Stříbře (t. 499/6). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/4. 89, 29. X. 1937; 5,

stran nesprávného použití ustanovení shromažďovacího zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z, (t. 639/4). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/6. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran nedodržování ustanovení vlád. nařízení čís. 167/25 Sb. z. a vysvětlení o nově zřízené "Evidenční kanceláři" (t. 690/5). 114, 3. V. 1938; 6.

stran právní nejasnosti o schůzích podle § 2 (t. 711/3). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

okres. s. v Hostouni

(§ 4 zák. č. 309/1921) (č. 439). 8, 5. XI. 1935; 8.

kraj. s. v Plzni

(přečin podle § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z. (č. 3208). 43, 8. X. 1936; 13. zpr. t. 411;

zprav. K. Riedl. 63, 4. III. 1937; 3.

nevydán. 81, 16. VI. 1937; 4.

okres. s. Bezdružice

(přestupek podle §§ 3 a 19 shrom. zákona čís. 165/67 ř. z.). 45, 20, X. 1936; 3. zpr. t. 412;

zprav. A. Vlk. 63, 4 III. 1937; 3.

kraj. s. trest. v Mostě

(přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 4110 a 4111). 51, 15. XII. 1936; 3. zpr. t. 413 a 414;

zprav. A. Vlk. 63, 4. III. 1937; 3.

nevydán. 82, 22. VI. 1937; 8.

kraj. s. v České Lípě

(podle § 15 č 3 zák. na ochranu republiky) (č. 5259). 72, 11. V. 1937; 3. zpr. t. 643;

zprav. V. Němeček. 101, 3. III. 1938; 4.

nevydán. 109, 29. III. 1938; 5.

PICHL Jiří

I. voleb. kraj.

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in., ink. a kult.

Zvolen provisorně zapisovatelem. 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem klubu sen. NJ, 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

úst. práv. v.

o úpravě státních hranic s Německem (zpr. t. 261). 42, 3. VII. 1936; 39.

Řeč v rozpravě:

o stavebním ruchu (zpr. t.161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 21.

o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260). 42,3. VII. 1936; 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 708). 8, 5. XI. 1935; 8. zpr. t. 131;

zprav. A. Sole. 23, 5. III. 1936; 4.

nevydán. 25, 11, III. 1936; 4.

PLAMÍNKOVÁ Františka F.

I. voleb. kraj.

ČNS, mk

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byla členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.), rozp. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb.

o úmluvě s Maďarskem o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských (zpr. t. 49). 17, 28. I. 1936; 9.

rozp. výb.

o úmluvě s Rumunskem o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenou a opatrovanou (zpr. t. 50). 17,28. I. 1936; 10.

zahr. výb.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 52). 17, 28. I. 1936; 12.

zahr. výb.

o ujednání s Německem o celním kontingentu pro perleťové knoflíky (zpr. t. 55).

24, 10. III. 1936; 7.

doslov 13.

zahr. výb.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 56).

25, 11. III. 1936; 5,

doslov 7.

zahr. výb.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 57).

26, 24. III. 1936; 4.

rozp. výb.

o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 168).

28,27. III. 1936; 4.

doslov 6.

rozp. výb.

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38,23. VI. 1936; 28.

doslov 36.

rozp. výb.

o změně fin. zákona na rok 1936 (zpr. t. 256). 40, 1. VII. 1936; 11.

rozp. v.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442), 72, 11. V. 1937; 26.

doslov 73, 12. V. 1987; 14.

zahr. výb.

o obchodní dohodě s Bolivií (zpr. t. 385). 82,22. VI. 1937; 6.

zahr. výb.

o III. dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Finskem (zpr. t. 510). 89, 29. X. 1937; 7.

zahr. výb.

o prozatímní obchodní dohodě s Jihoafrickou Unií (zpr. t. 481). 92, 6. XII. 1937; 18.

zahr. výb.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 480). 92, 6. XII. 1937; 19. doslov 21.

rozp. v.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 608). 98, 20. XII. 1937; 10.

rozp. v.

o úpravě státního monopolu umělých sladidel (zpr. t. 610). 98/20. XII. 1937; 13.

zahr. v.

o dohodě o úpravě výměny zboží s Itálií (zpr. t. 511). 111, 6. IV. 1938; 6.

zahr. v.

o úmluvě o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o úmluvě o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (zpr. t. 662). 114, 3. V. 1938; 6.

zahr. v.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (zpr. t. 680). 116, 10. V. 1938; 3.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k prozatímní obchodní dohodě s Řeckem (zpr. t. 650). 118, 17. V. 1938; 5.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 33.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 14.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 24.

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci, v níž reaguje na řeč sen. Pauluse. 41, 2. VII. 1936; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 47.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84. 25. VI. 1937; 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 16.

o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 750). 127, 15. XII. 1938; 19.

POCISK Ján

VIII. voleb. kraj

ČSD, hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a zahr.

Stal se hospitantem klubu sen. NSP. 127, 15. XII. 1938; 4.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čs. strany soc. dem. na Slovensku.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 119 (im. inž. A. Wintra). 23, 5. III. 1936; 10.

im. v. zpr. t. 123 (im. S. Keila). 26, 24. III. 1936; 7.

im. v. zpr. t. 122 (im. K. Pfeiferové). 31, 5. V. 1936; 5.

im. v. zpr. t. 344 (im. K. Bočka). 59, 24. II. 1937; 12.

im. v. zpr. t. 355 (im. K. Bočka). 60, 25. II. 1937; 4.

im. v. zpr. t. 399 (im. F. Paulusa). 63, 4. III. 1937; 11.

zahr. v.

o změně ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě s Hospodářskou unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 382). 77, 3. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 30.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. a kraj. s. v Bratislavě

(přečin podle § 3 zák. č. 108/33) (č. 1408). 17, 28. I. 1936; 7. zpr. t. 181;

zprav. V. Němeček. 31, 5. V. 1936; 3.

nevydán. 74, 19. V. 1937; 4.

POLYÁK Stefan, Dr.

VIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1. 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink., nár. hosp., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí rychlé pomoci bouřkou a krupobitím poškozeným malorolníkům, dělníkům, živnostníkům v Melčicích, v Haluzicích, v Ivanovcích a ve Štvrtku n. V., okres Trenčín (t. 13). 4, 24. VI. 1935; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Zlatovce, okres Trenčín (t. 357). 55, 21. I. 1937; 3.

Návrh doplňovací:

k t. 573. 91, 1. XII. 1937; 15 - 16.

Návrh resoluční:

k t. 75. 16, 21. XII. 1935; 17.

Prohlášení:

jménem slovenské ľudové strany

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci. 41, 2. VII. 1936; 39.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 14.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 40.

o prodloužení a doplňku zákona č. 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 8.

Interpelace:

o způsobu provádění lesní reformy v Orechovem při Trenčíně (t. 185/5). 31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 283/18. 45, 20. X. 1936; 3.

ve věci přístupu malorolníků ze Záblatie nad Váhom ku svým rolím cestou silničního příkopu (t. 185/6). 31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 295/1. 45, 20. X. 1936; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přestupek urážky podle § 1 zák. čís. 108/1933) (čís. 911). 11, 27, XI. 1935; 5.

zpr. t. 390;

zprav. dr. E. Bačinský. 59, 24. II. 1937; 3.

nevydán; zprav. F. Jakubec. 76, 2. VI. 1937; 7.

POPOVIČ Vasil

XII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1. 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. nár. hosp.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 27, malorus. 82.

o spotřební dani z kyseliny octové (zpr. 1.107). 20, 11. II. 1936; 5, malorus. 36.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1987 (zpr. t. 340), v níž úvodem pronáší projev komunistické strany ve věci býv. senátora Ivany Lokoty. 52, 16. XII. 1936; 20, malorus. 74.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 34, malorus. 77.

Interpelace:

o krveprolití při provádění exekuce v obci Bukovcové (okres Berezný) (t. 363/9). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 456/3. 74, 19. V. 1937; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích a okres s. v Mukačevě ze dne 8. IX. 1936, č. Nt VI. 16/36-3

(přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z.) (č. 3454). 43, 8. X. 1936; 13. zpr. t. 387;

zprav. F. Jakubec. 59, 24. II. 1937; 3.

vydán. 66, 31. III. 1937; 7.