Jmenný rejstřík (sb)

Register - menný


"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

SCHMIDKE Karol

XVIII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a zdravot.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290); mluví též o stávce lesního dělnictva na Slovensku.

28, 20. II. 1936; 4.

 

SCHREIBER Franz, inž.

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle. opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na úpravu znehodnocených důchodů invalidů, vdov a sirotků v cizině, t. 984.

105, 15. VI. 1937; 3.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro obyvatele, majetníky. domků a pozemků ve Vejprtech a okolí, poškozené bouří dne 16. VII. 1937, t. 1054.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu zákona ze dne 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách, t. 1215.

129, 27. I. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o válečných poškozencích.

142, 18. III. 1938; 15.

Interpelace:

naléhavá, že pražský zemský úřad při zadávání novostavby budovy celního úřadu v Rossbachu-Pfannenstielu jednal proti zákonu,

t. 297. 27, 18. II. 1936; 31.

odpov. t. 356. 32, 17. III. 1936; 5.

o událostech, které se staly dne 6. a 7. VI. 1936 na okresní tělocvičné slavnosti marxistického dělnického tělocvičného a sportovního spolku (Atus), jez se konala ve Frant. Lázních,

t. 566/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/II. 70, 3. XII. 1936; 106.

o komolení německé řeči okresním úřadem v Jindřichově Hradci,

t. 607/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XVI. 82, 25. II. 1937; 3.

že bylo bez důvodu odepřeno hromadné visum k návštěvě divadelního představení hry "Götz von Berlichingen" v Luisenburgu,

t. 649/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXII. 80, 18. II. 1937; 4.

že cebivské četnictvo zakročilo proti obrazům předsedy sudetskoněmecké strany,

t. 664/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

že ašský berní úřad proti nálezu nejvyššího správního soudu neobnovil zákonitý stav,

t. 771/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 845/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o přísném zabavování v Hůrce v okr. kadaňském,

t. 864/XIV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1060/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

aby stát. diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích na Hané vydával propagační spisy a ceníky také v německém jazyku,

t. 1197/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

že se poštovní zaměstnanci u poštovního úřadu ve Vejprtech proti zákonu zabývají prodejní činností,

t. 1292/V. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném odnětí cestovního pasu Karlu Lehrerovi,

t. 1361/XII. 150, 2. VII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

47, 26. V. 1936; 5.

zpr. t. 645; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 10.

kraj. soud v Chebu (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

 

SCHÜTZ Johann

V. vol. kraj

DCHS-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938

151, 17. XI. 1938; 8,

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n. o svátcích a památných dnech republiky Československé,

t. 316. 29, 27. II. 1936; 4.

aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele Šluknova a Kaiserwalde postižené živelní pohromou,

t. 506. 53, 16. VI. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice,

t. 988. 106, 17. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě,

t. 1006. 107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenátském a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1028. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro zemědělce a domkáře z Hobgartu, okr. Stará Ľubovňa, kteří byli poškozeni krupobitím dne 9. VII. 1938,

t. 1389. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1933; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

57, 25. VI. 1936; 81.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Vrchlabí (přestupek podle §§ 19 a 2 zákona č. 135/1867 ř. z.).

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

 

SCHULCZ Ignác

XVI. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 2, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na doplnění a změnu zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 753. 76, 21. I. 1937; 7.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce,

t. 948. 102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 48.

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 5.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IX. 1936; 89.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 83.

o vl. návrhu, aby byl dán Nár. shrom. souhlas podle čl. XIII fin. zák. republ. Československé ze dne 19. XII. 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví stát. rozpočet na r. 1935 (t. 789) a o stát. závěrečném účtu republ. Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 10.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 10.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 33.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 66.

Interpelace:

ve věci tiskárny finančních úřadů v Praze,

t. 853/X. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. Esterházymu zakroč no bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky ve schůzi rozpočt. výb. z 10. XI. 1936.

75, 17. XII. 1936; 71.

zpr. t. 717; zprav. J. Pekárek;

posl. Esterházymu udělena veřejná důtka.

75, 17. XII. 1936; 71.

Volán k pořádku:

16, 5. XII. 1935; 31.

 

SCHWARZ František, inž.

I. B voleb. kraj

NSj, Lig., mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. stál. (náhr.), ústav.-práv. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 31. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1937; 17.

Zánikem klubu zůstal mk.

153, 18. XI. 1938; 2.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o neplatnosti a trestnosti poslaneckých a senátorských reversů, t. 428.

42, 7. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 34.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 21.

o zákonu o dani z umělých tuků (t. 490).

50, 5. VI. 1936; 11.

o stát. závěrečném účtu republ. Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 17.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 13.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 11.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 34.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o Němcích v Československu.

142, 18. III. 1938; 11.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 16.

o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky (t. 1449); mluví též o parlamentní censuře.

159, 16. XII. 1938; 6.

Interpelace:

stran uspíšení stavby druhé koleje na trati z Čáslavě do Golčova Jeníkova,

t. 422/VII. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 602/VI.

o svévolném zabavování "Mlynářské obrany",

t. 422/XII. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 470/XII. 49, 4. VI. 1936; 4.

stran brzdění stavebního rozvoje v Karlíně,

t. 424/XV. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

stran vymáhání daně výdělkové, obratové a důchodové na školnících za prodej potravin na školách,

t. 430/VII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/V. 60, 7. X. 1936; 8.

stran zdanění uhličitanu amonného,

t. 469/XXII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/III. 62, 15. X. 1936; 4.

o nesprávnostech při kontingentaci mletí a zadávání mletí pro armádu,

t. 577/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/IV. 75, 17. XII. 1936; 8.

stran vydání osvědčení o československém státním občanství dr. Karlu Perglerovi,

t. 577/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVI. 70, 3. XII. 1936; 106.

o neodůvodněném zabavení "Poledního listu",

t. 664/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 786/XI. 82, 25. II. 1937; 3.

stran neodůvodněného zabavení "Mlynářské obrany",

t. 769/V. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/IV. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neoprávněném a nespravedlivém stíhání mlynářů pro výhrady k prohlášení vyžadovanému Obilní společností,

t. 790/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VII. 105, 15. VI. 1937; 3

stran donucování mlynářů podpisovati smlouvy jednostranně nadiktované Čsl. obilí společností,

t. 790/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/VIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci valné hromady Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v republice Československé, zaps. spol. s r. o., sídlem v Praze,

t. 804/III. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/II. 112, 29. X. 1937; 10.

o jmenování revisorů při Sboru pro škrobařské záležitosti,

t. 804/IV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

stran svévolného snížení kontingentu námezdního mletí mlynáři Janu Káralovi v Novém Kníně,

t. 804/XIV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o neodůvodněném zabavování Pražského listu a Expresu,

t. 827/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

o úpravě středního Labe v úseku Týnec n. L.-Veletov,

t. 858/XV. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o valné hromadě Mlynářského družstva pro nákup a prodej při jednotách mlynářů v republice Československé, zaps. spol. s r. o., sídlem v Praze a Zemědělských družstevních listech v Praze,

t. 924/VI. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1070/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nutnosti zrušiti kontingentaci mlynářství,

t. 982/IV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

stran bezdůvodného zabavení Poledního listu,

t. 982/XIII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/X. 112, 29. X. 1937; 11.

stran nezákonnosti a poškození drobných majitelů domků při stavbě kolonie rodinných domků ve Vel. Oseku,

t. 996/I. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1198/III. 129, 27. I. 1938; 8.

stran obsazení místa ředitele čsl. obchodní akademie v Praze,

t. 996/II. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

stran překládání zaměstnanců s dětmi do míst, kde není potřebné školy se státním jazykem vyučovacím,

t. 1011/V. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1081/XXII. 114, 9. XI. 1937; 5.

stran nezákonného rozpuštění veřejné schůze ve Strašnicích,

t. 1287/I. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

stran osvědčení o čsl. státním občanství dr Karla Perglera,

t. 1287/II. 143, 29. III. 1938; 4.

stran nezákonného prodeje obilí firmy Max Stiassny v Praze, Bolzanova 3,

t. 1308/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1406/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nezákonném postupu Obilní společnosti při přidělování obilí,

t. 1308/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

stran postupu okres. úřadu v Třeboni proti společenstvu mlynářů,

t. 1308/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1382/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

SCHWARZ Rudolf

XVIII. voleb. kraj

Ľud.

Nastoupil na místo zemřelého Martina Rázuse (SNS).

Slib vykonal 112, 29. X. 1937; 4.

Volba verifikována 150, 2. VIII. 1938; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.).

Návrh iniciativní:

aby požárem těžce postiženým rodinám v Revúcej (okr. revúcký) byla okamžitě poskytnuta vydatná pomoc, t. 1323.

147, 26. IV. 1938; 8.

 

SIDOR Karol

XVI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), rozp., stál. a zahr.

Jmenován členem vlády Česko-Slovenské republiky a náměstkem předsedy vlády 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 2-3.

Jmenován předsedou vlády Slovenské Krajiny 11. III. 1939.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 14. III. 1939.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

10, 6. XI. 1935; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937; mluví též o dr. V. Tukovi.

119, 2. XII. 1937; 42.

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 15.

Interpelace:

ve věci konfiskace článku "Je to skutečně potřebné?" v čas. "Slovák" ze dne 21. IX. 1935,

t. 88/I. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/V. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci konfiskace "Slováka" ze dne 22. dubna 1936, č. 93,

t. 422/XI. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 578/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

o cestě Juraje Palkoviče mezi americké Slováky,

t. 424/I. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 623/V. 61, 8. X. 1936; 34.

ve věci neslýchané konfiskační praxe státního zastupitelství v Bratislavě,

t. 430/IX. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 578/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci konfiskování deníku "Slovenská Pravda",

t. 430/X. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 589/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o konfiskační praxi bratislavského stát. zastupitelství o konání prací vojenských útvarů a osob na úpravě sokolských cvičišť,

t. 577/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/IX. 68, 1. XII. 1936; 94.

o konfiskační praxi státního zastupitelství v Bratislavě,

t. 603/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci konfiskování "Slováka" z 21. VI. 1936,

t. 629/III. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 663/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci konfiskování letáku s názvem "Co má věděti uvědomělý katolík o Tyršově Sokole",

t. 629/IV. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 750/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci ustanovování obhájců ve smyslu §§ 6 a 9 zák. č. 130 z 13. V. 1936 Sb. z. a n.,

t. 711/II. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 845/III. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci nezákonného konfiskování "Slováka" pro článek "Případ Vojtěcha Tuky",

t. 769/I. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 845/XXIII. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci římsko-katolických církevních majetků, nacházejících se v záboru,

t. 771/I. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/VI. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci navrácení knih a slovenských archiválií, vypůjčených na Slovensku univ. prof. dr Albertem Pražákem a jinými,

t. 853/XVI. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1038/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

o úřadování referátu ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě,

t. 888/III. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nepořádků na stát. učitelském ústavě v Prešově,

t. 1115/I. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1247/XIII. 136, 8. III. 1938; 3.

ve věci konfiskování "Slovenské Pravdy",

t. 1139/IX. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1211/IV. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci konfiskování autonomistických novin na Slovensku,

t. 1139/XII. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1211/V. 130, 22. II. 1938; 4.

o konfiskaci "Slovenské Pravdy",

t. 1152/IV. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1211/VI. 130, 22. II. 1938; 4.

pro konfiskaci "Slovenské Pravdy" ze dne 5. XII. 1937,

t. 1165/II. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1247/XIV. 136, 8. III. 1938; 3.

o konfiskaci deníku Hlinkové slov. ľud. strany "Slovenská Pravda" ze dne 4. XII. 1937, ročník II., č. 276,

t. 1188/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1267/XIV. 142, 18. III. 1938; 33.

ve věci konfiskace "Slováka",

t. 1216/II. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1288/X. 145, 5. IV. 1933; 4.

ve věci mimořádného, přídavku, vypláceného na služební cesty pražských úředníků,

t. 1216/II. 130, 22. II. 1938; 4.

ve věci konfiskace "Slovenské Pravdy" a "Slováka",

t. 1244/I. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1307/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci konfiskace autonomistických novin,

t. 1244/III. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/III. 150, 1. VIII. 1938; 7.

ve věci konfiskační praxe bratislavského censora,

t. 1287/III. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1350/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

okr. úřad v Malackách (přestupek podle článku 3, odst. 2 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.).

32, 17. III. 1936; 5.

zpr. t. 701; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 14.

aby proti posl. V. Kopeckému zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky.

57, 25. VI. 1936; 83.

zpr. t. 648; zprav. J. Lichner; posl. V. Kopeckému udělena veřejná důtka.

63, 16. X. 1936; 10.

kraj. soud v Bratislavě (přečin podle §§ 2 a 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

86, 11. III. 1937; 4.

zpr. t. 970; zprav. J. Lichner; nevydán.

149, 12. V. 1938; 40.

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

114, 9. XI. 1937; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. o ochraně cti).

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

120, 3. XII. 1937; 3.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve