Jmenný rejstřík (pb)

Register - menný


"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-Pru

PJEŠČÁK Ivan, Dr.

XXI. voleb. kraj

AZS-mk

Na stoupil za zemřelého posl. Št. Onderčo (Ľud.).

Slib vykonal 94, 22. IV. 1937; 3.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Návrhy iniciativní:

na poskytnuté podpory pohořelým v obci Roztokách (okr. stropkovský), t. 1187.

127, 16. XII. 1937; 67.

na udělení podpory zemědělcům poškozeným krupobitím v obcích: Krásný Brod, Roškovce, Čertižné v okr. medzilaboreckém a v obcích Kyjov, Čirč, Orlov, Obručné, Ujak a Hajtovka v okr. sabinovském, t. 1395.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na udělení podpory zemědělcům v obcích Velký Ruskov v okr. trebišovském a Miková v okr. medzilaborském, kteří byli postiženi krupobitím, t. 1407.

151, 17. XI. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 69.

o zákonu o někt. opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřej. knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 1335); mluví též o zabavení časopisu "Russkij Věstnik".

148, 10. V. 1938; 12.

Interpelace:

o provedení zákona č. 290/1920 Sb. z. a n., o zrušení kobliny a rokoviny učitelů a kantorů řecko-katolických obecných škol v biskupství užhorodském a prešovském,

t. 1188/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonitém postupu četnictva a okres. úřadu v okrese sninském,

t. 1197/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zřízení újedzní měšťanské školy v Medzilaborcích,

t. 1197/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XXIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o rozšíření obecné školy v obci Starině v okrese sninském,

t. 1197/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1355/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonitém zabavení časopisu "Russkij Věstnik",

t. 1197/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1259/I. 140, 16. III. 1938; 45.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Andrejové v okr. bardějovském,

t. 1220/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Klenové v okr. sninském,

t. 1220/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vyšním Orlíku v okr. stropkovském,

t. 1220/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Závadce, okr. Spišská Nová Ves,

t. 1220/X. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXIV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Resově v okr. bardejovském,

t. 1220/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

o nekorektním chování popradského škol. inspektora Pencika k ruským školám a k ruskému učitelstvu,

t. 1220/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Kalné Roztoce v okr. sninském,

t. 1220/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Ladomirově v okr. sninském,

t. 1220/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecných školách v obci Dubové v okr. stropkovském,

t. 1220/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o násilném odnárodňování v ruských obcích a východním Slovensku, t. 1220/XVI.

130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XV. 150, 2. VII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vyšnia Oľšava v okr. stropkovském,

t. 1220/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na dvoutřídní obecné škole v obci Michajlově v okr. sninském,

t. 1220/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o rozšíření obecné školy v obci Malém Lipníku, okr. Stará Ľubovňa,

t. 1220/XIX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXIX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Telepovcích v okr. sninském,

t. 1220/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ruském vyučování v obci Močaranech v okr. michalovském,

t. 1220/XXI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXVIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Bžanech v okr. strpkovském,

t. 1220/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1406/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o ruském vyučování v obci Falkušovcích v okr. michalovském,

t. 1220/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1406/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Pucaku v okr. stropkovském,

t. 1220/XXIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1355/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Ruském Kručově v okr. giraltovském,

t. 1220/XXV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1385/XXVII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Malcově v okr. bardejovském,

t. 1220/XXVI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o udělení podpory řeckokatolickému ruskému reálnému gymnasiu v Prešově,

t. 1287/VI. 143, 29. III. 1938; 4.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Jakubianech, okr. Stará Ľubovňa,

t. 1344/VI. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na stát. měšť. škole ve Vyžním Svidníku, okr. Stropkov,

t. 1344/VII. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Šemetkovicích, okr. Stropkov,

t. 1344/VIII. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Hunkovcích, okr. Stropkov,

t. 1344/IX. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vagrinci, okr. Stropkov,

t. 1344/X. 149, 12. V. 1938; 41.

o vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Kapišové, okr. Stropkov,

t. 1344/XI. 149, 12. V. 1938; 41.

o změně vyučovacího jazyka na obecné škole v obci Vápeníku, okr. Stropkov,

t. 1344/XII. 149, 12. V. 1938; 41.

že veterinární rada okres. úřadu Vilém Herhot a někteří úředníci finanční v Chustu zneužili úřední moci,

t. 1347/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o prodeji půdy, která byla pod záborem v obci Vyšnia Oľka, okr. Medzilaborce, z volné ruky,

t. 1347/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neslýchaných opatřeních a pronásledování řeckých katolíků v obci Suchém v okr. michalovském, protože se domáhají ruského vyučování,

t. 1347/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

POLACH Jakub

XI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Prohlášení:

jménem čs. strany soc. demokratické o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 12.

Řeč v rozpravě:

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

130, 22. II. 1938; 23.

 

POLÍVKA Vladimír

XVIII. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10-11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 6.

Zemřel 3. IV. 1938; po něm nastoupil Klajban Frant.

145, 5. IV. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytování pomoci krajům postiženým katastrofální bouřkou dne 12. VI. 1935, zvláště Bardejovu, Slov. Rasalvicím, Kurímu a Kežmaroku, t. 11.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí vydatné pomoci pohořelým obce Budiné, okres Lučenec, t. 92.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci středoslovenskému kraji, postiženému náhlými zátopami, t. 835.

86, 11. III. 1937; 4.

na vydatnou pomoc československým krajanům v zahraničí, t. 839.

88, 31. III. 1937; 4.

na poskytnutí pomoci krajům východoslovenským postiženým katastrofálními povodněmi, t. 856.

90, 8. IV. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Modra a Ladomirov na vých. Slovensku postiženému zhoubným požárem, t. 1032.

112, 29. X. 1937; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 34.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 60.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 29.

o zákonu o drahách (železniční zákon), t. 698.

74, 15. XII. 1936; 12.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o stát. rafinerii v Podbrezové.

132, 23. II. 1938; 30.

Interpelace:

ve věci chování se maďarských úřadů proti našim občanům,

t. 8/I. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci překládání německých učitelů na školy německé na Slovensku,

t. 8/II. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci chování se prof. Germuška a Trnovského ze stát. reál. gymnasia v Prešově při oslavě státního svátku 28. X.,

t. 88/XVIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci zřízení státních mateřských škol v pohraničí čsl. maďar.,

t. 133/VII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 353/II. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci zřízení slovenského gymnasia v Komárně,

t. 133/VIII. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 358/II. 35, 26. III. 1936; 5.

ve věci stát. ústavu pro hluchoněmé v Jelšavě,

t. 185/III. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 284/V. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci rychlejšího postupu ve vybudování silničních spojů na Slovensku,

t. 185/IV. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 340/VII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci výstavby železnice Muráň-Červená Skála,

t. 185/V. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci učitelů, správců škol, ředitelů a školních inspektorů a profesorů, přidělených školním úřadům na Slovensku,

t. 341/XII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci elektrisace trati B. Bystrica-Diviaky,

t. 362/IV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 447/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci výstavby a vyúčtování ř. k. školy v Šávolu, okres Lučenec,

t. 388/II. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/II. 60, 7. X. 1936; 8.

o přídělové ceně a nedoplatcích přídělců v Sl. Mederu,

t. 683/XVII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o odměnách předsedům rozhodčích soudů,

t. 683/XVIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/XX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro železniční katastrofu u Šaly nad Váhom,

t. 683/XIX. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/X. 88, 31. III. 1937; 4.

o státní podpoře na lidovýchovnou činnost,

t. 683/XXI. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 842/XXX. 88, 31. III. 1937; 4.

pro výstavbu stát. čsl. reál. gymnasia v Nitře,

t. 683/XXII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci poměrů v samosprávě v Plešivci,

t. 804/X. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/III. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci případu výtržností při slovenských bohoslužbách v Takšoni,

t. 804/XI. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

v otázce poměrů v okr. spišskostaroveském na Slovensku,

t. 804/XV. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení obchodní akademie v Humenném,

t. 827/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/III. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci rozdělování potravních poukázek v okr. revúckém,

t. 827/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci politického teroru v slovenské obci Velké Krškany,

t. 827/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

o vystupování funkcionářů řím.-kat. církve ve Vrútkách proti Sokolu a nedovolené agitaci mezi mládeží,

t. 827/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/V. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení slovenských poboček při stát. maďarském ref. gymnasiu v Šahách,

t. 827/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

v otázce blahovolného poskytování subvencí v okr. sobraneckém,

t. 827/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/X. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci zastávky v obci Predajná na trati B. Bystrica-Brezno,

t. 827/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci zřízení stát. reál. gymnasia v Šale n. Váhem,

t. 843/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 23/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci vybudování budovy pro poštovní úřad ve Zvoleni,

t. 853/XVIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 916/V. 100, 3. VII. 1937; 4.

ve věci naléhavých investic železničních na Slovensku,

t. 853/XX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci přiznání a výplaty odměny za mimořádný výkon zaměstnanců stát. nemocnice v Žilině,

t. 858/III. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

v záležitosti vyúčtování příspěvku na stavbu sokolovny v Trenčanské Teplé,

t. 874/X. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 992/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci naléhavé přístavby budovy stát. čsl. reál. gymnasia v Levicích,

t. 888/I. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zřízení střední školy v Bardejově,

t. 888/II. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci absolventů stát. odborné kovodělné školy zaměstnaných v Podbrezové,

t. 924/VII. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/X. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci zpronevěry na obecním úřadu ve Stratené,

t. 982/I. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci odprodeje půdy z velkostatku dr E. V. Erdödyho v Hlohovci,

t. 982/II. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci nezákonného postupu okres. hejtmana v Sobrancích,

t. 982/III. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XII. 114, 9. XI. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

143, 29. III. 1938; 24.

 

PORUBSZKY Gejza, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 69.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 50.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu. a dávky z majetku (t. 788); mluví též o vinařích na Slovensku.

80, 18. II. 1937; 50.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

108, 24. VI. 1937; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 42.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 7.

Interpelace:

o zrovnoprávnění učitelských sil s vysokoškolským vzděláním, působících na měšťanských školách na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 352/I. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 530/V. 56, 24. VI. 1936; 67.

o křivdivém vyřizování věcí kongruálních,

t. 658/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o poškození čtvrté skupiny staropensistů,

t. 737/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 910/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

o křivdivém sestavení seznamu advokátů, vydaného na základě zostřeného zákona na ochranu republiky,

t. 744/I. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o přehmatech přednosty důchodkového úřadu v Parkáni a o připravení a vydání nového zákona o víně, prodchnutého sociální myšlenkou,

t. 807/III. 85, 5. III. 1937; 45.

odpov. t. 983/I. 110, 26. VI. 1937; 3.

o šikanování veslařů v Bratislavě,

t. 1011/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/IX. 123, 9. XII. 1937; 4.

o křivdě, páchané okres. hejtmanem v Moldavě používáním názvů míst,

t. 1089/II. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/III. 130, 22. II. 1938; 5.

o úmrtí dragouna Zoltána Mihálya,

t. 1344/XIII. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1396/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o naléhavém uspořádání pensijních věcí železničních zaměstnanců,

t. 1366/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o naléhavém vyřizování povolení ke kácení lesů v okr. Feledince,

t. 1366/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o tom, proč byly odepřeny legitimace pro malý pohraniční styk Viktorovi Bartalosovi, Jul. Sághymu, Jos. Scheiringerovi, Lad. Skribovi, Veronice Skribové roz. Horvátové a Imrichovi Zelinkovi, obyvatelům v Mliečném,

t. 1377/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

okr. soud v Parkáni (přestupek urážky podle § 1, § 5, odst. 1, č. 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 368; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

44, 14. V. 1936; 8.

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

 

POZDÍLEK Václav

III. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., ústav.-práv., zahr., zeměd. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím postiženým zemědělcům na Náchodsku, t. 938.

100, 3. VI. 1937; 13.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 157

(o iniciativních návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

22, 12. XII. 1935; 42.

úst.-práv. výb. zpr. t. 247

(usnesení posl. sněm. [t. 1332 a 2975-III], kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě).

24, 20. XII. 1935; 45, doslov 47.

úst.-práv. výb. zpr. t. 476

(zákon, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n.).

49, 4. VI. 1936; 4, doslov 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 642

(zákon o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou).

65, 27. XI. 1936; 7.

úst.-práv. výb. zpr. t. 689

(zákon, kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 4 1/2 % půjčky zemského hlav. města Brna z r. 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

66, 28. XI. 1936; 5.

zahr. výb. zpr. t. 662.

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 10. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. VIII. 1936, č. 244 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 62.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1255 (za dr Dufka)

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 10, doslov 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. Z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 61.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 38.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24. II. 1938; 13.

o zákonu jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 6.

"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-Pru