Dokument je dostupný aj vo formátoch: uzn_077.pdf

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 31. augusta 1992 k vymenovaniu zástupcu Slovenskej národnej rady za člena správnej rady Nadácie detí a mládeže Slovenskej republiky

Uznesenie


PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Číslo: 2235/1992

77 UZNESENIE

PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 31. augusta 1992

k vymenovaniu zástupcu Slovenskej národnej rady za člena správnej rady Nadácie detí a mládeže Slovenskej republiky

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

na základe listu ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky z 24. júla 1992

A. súhlasí,

aby z Nadácie pre deti a mládež Slovenskej republiky bola ako zástupkyňa Slovenskej národnej rady odvolaná bývalá poslankyňa Slovenskej národnej rady Zuzana Mistríková;

B. navrhuje

ako zástupcu Slovenskej národnej rady za člena správnej rady Nadácie detí a mládeže Slovenskej republiky

vymenovať

poslanca Slovenskej národnej rady Miloša Vajdu;


PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

- 2 C. ukladá

predsedovi Slovenskej národnej rady

zaslať, toto uznesenie ministrovi školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.

Ivan Gašparovič v. r.

predseda Slovenskej národnej rady

Pavel Hrušovský v. r. overovateľ