Jmenný rejstřík (mc)

Register - menný


"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-Mys

MAŠATA František

I. A voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. Stál. a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Vzdal se funkce pořadatele posl. sněmovny 15. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně celního sazebníku, t. 127.

9, 16. I. 1930; 34.

na úpravu poměrů v hornictví, t. 825.

92, 11. XII. 1930; 4.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím a průtrží mračen na Vlašimsku a Voticku, t. 1206.

126, 11. VI. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům podblanických okresů, t. 1828.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ, t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

na zřízení Československé krupobitní a dobytčí pojišťovny, t. 2570.

327, 15. V. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 2851 (koal.). 365, 26. III. 1935; 16.

k t. 2873 (koal.). 367, 29. III. 1935; 21.

Návrh resoluční:

k t. 2873 (koal.). 367, 29. III. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 19.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. VI. 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. XI. 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637); činí prohlášení k zákonu.

332, 14. VI. 1934; 38.

Věcná poznámka:

(za rozpravy o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců t. 430), v níž odmítá spojení svého jména s aférou dr Dvořáka, jak je uvedl V. Kopecký v 48. schůzi.

49, 16. V. 1930; 31.

(za rozpravy o přechodné přirážce k dani důchodové (t. 1900) a k dani z droždí (t. 1886), v níž odmítá útoky proti Sokolstvu i proti vlastní osobě, když ve funkci pořadatele prováděl nařízení předsedy posl. sněmovny.

200, 1. VII. 1932; 49.

(za rozpravy o tiscích 2021-2924), v níž polemisuje s tvrzením posl. Koudelky, že předsednictvo republikánské strany se postavilo proti návrhu ministerstva spravedlnosti o zastavení exekucí.

217, 18. XI. 1932; 35.

Interpelace:

o událostech v Polomce na Slovensku,

t. 2042/XII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2051/VIII. 221, 25. XI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vlašimi (přestupek proti bezpečnosti cti).

216, 17. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2936; zprav. dr Daněk; nevydán

371, 9. IV. 1935; 32.

okr. s. ve Vlašimi (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 411 tr. z.)

224, 6. XII. 1932; 5.

 

MATOUŠEK Josef, dr.

I. A voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. X I. 1929; 12.

Byl členem výb. rozp. a úst.-práv.

Jmenován ministrem průmyslu, obchodu a živností 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem průmyslu, obchodu a živností 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Zproštěn úřadu ministra 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Návrh resoluční:

k t. 2873. 367, 29. III. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu o dávky z majetku (t. 2934).

371, 9. IV. 1935; 7.

 

MATZNER Franz

XII. voleb. kraj

DN, DV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zásob.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se členem nově utvořeného klubu "Klub der deutsch-völkischen Abgeordneten".

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje užívati v továrnách mladistvých, kteří nedosáhli 18. roku, t. 82.

9, 16. I. 1930; 8.

aby byl vydán zákon o vyznačení hranic, t. 434.

48, 15. V. 1930; 68.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 31-3.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 108-118.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 3.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 33.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 56.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 3.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 49.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v roce 931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 7.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 57.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 8.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 51.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 5.

Interpelace:

o opatření peněz na zemědělské meliorace,

t. 686/X. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1072/VII. 118, 7. V. 1931; 8.

o vydávání honebních lístků, které se neshodují s nařízeními,

t. 747/XII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XVII. 102, 6. II. 1931; 77.

o neslýchaných přehmatech četnictva v Bruntále,

t. 1045/XVII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1393/III. 142, 14. X. 1931; 12.

o zadávání stavebních hmot na dláždění silnic,

t. 1445/XIV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1651/II. 170, 16. III. 1932; 8.

o odvolání Ant. Schimery, zelináře v Opavě, Zelená ulice č. 34, proti výměru daně výdělkové a důchodové za r. 1930,

t. 1562/XII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/XVIII. 188, 24. V. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 7.

zpr. t. 2921; zprav. F. Richter; vydán:

370, 5. IV. 1935; 35-36.

 

MAYR-HARTING Robert, dr,

VII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - úsp. kom. - úst.- práv. - vyšetř. a zásob.

Návrhy iniciativní:

aby se zavedla čtrnáctiměsíční povinná presenční služba, t. 81.

9, 16. I. 1930; 8.

aby byly znovu zavedeny dvojité svátky, t. 86.

9, 16. I. 1930; 8.

o zrovnoprávnění všech pensistů, t. 87.

9, 16. I. 1930; 8.

na zřízení platebny k zajištění služebních starobních požitků farmacentů zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách (zákon o lékárnických platebnách), t. 144.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 11. VI. 1919, č. 330 Sb. z., o pozemkovém úřadě, t. 145.

10, 23. I. 1930; 6.

na zavedení hospodářských premií pro tabákové dělnictvo, t. 152.

13, 3. II. 1930; 5.

na změnu § 82 živnostenského řádu ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., t. 181.

16, 17. II. 1930; 7.

aby státním a veřejným zaměstnancům byl poskytnut jubilejní dar, t. 225.

25, 26. II. 1930; 3.

na jubilejní dar válečným invalidům, kteří nedostávají důchodů, t. 226.

25, 26. II. 1930; 3.

o péči o nezaměstnané, t. 337.

40, 8. IV. 1930; 3.

aby město Aš bylo zařazeno do skupiny míst B, t. 1141.

120, 19. V. 1931; 9.

aby se rychle poskytla pomoc městu Schönbachu, těžce postiženému živelní pohromou, t. 1295.

133, 1. VII. 1931; 6.

na pomoc pro obec Breitenbach v Rudohoří, t. 1353.

142, 14. X. 1931; 15.

Návrhy pozměňovací:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 51-2.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 4-15.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 87.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 108-125.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 78.

k t. 966. 106, 19. II. 1931; 53.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 16-47.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 90.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 4-34.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 32.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 5.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 23.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177).

123, 21. V. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. I. 1933; 28.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

. 345, 6. XI. 1934; 33.

Interpelace:

o přeložení rotavských železáren do Karlovy Huti,

t. 675/II. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 968/XIV. 111, 17. III. 1931; 7.

o bezpečnostních poměrech v obci Schwaderbachu v okrese kraslickém,

t. 1305/XI. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1421/XIX. 145, 24. XI. 1931; 13.

 

MEDERLÝ Karol, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inic.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 13.

 

MEISSNER Alfréd, dr.

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Jmenován ministrem spravedlnosti 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem spravedlnosti 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován ministrem sociální péče 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

 

MIČURA Martin, dr.

XVII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje § 327 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1185.

124, 2. VI. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu osady Malá Rudina, postiženému živelní pohromou, t. 1850.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 1925.

203, 13. VII. 1932; 17.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 2220.

263, 25. IV. 1933; 3.

ohledně prodloužení platnosti § 23 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., ve znění zákona ze dne 27. XI. 1930, č. 169 Sb. z., t. 2477.

315, 15. II. 1934; 6.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Fuľanka, t. 2530.

323, 24. IV. 1934; 8.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelům v Zárivé na Oravě, postiženým živelní pohromou, t. 2725.

343, 25. X. 1934; 22.

na poskytnutí rychlé pomoci postiženým živelní pohromou v Maríkové a Papradné, t. 2726.

343, 25. X. 1934; 22.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v obci Nižná Slaná, okres Rožňava, t. 2828.

360, 5. III. 1935; 9.

na urychlené vybudování železniční tratě Zlaté Moravce-Topolčánky-Klátová Nová Ves-Velké Bošany a na vybudování železniční spojky Rajec-Německé Pravno, t. 2840.

362, 12. III. 1935; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci pohořelým v Šebešťanové, okres Pov. Bystrica, t. 2875.

367, 29. III. 1935; 36.

Návrh pozměňovací:

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 214 (zákon o zásluhách T. G. Masaryka)

21, 21. II. 1930; 23, doslov 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 23.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 103.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 38.

o prohlášení min n. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 55.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 73.

 

MIKULÁŠ Václav

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby předložen byl vládou návrh o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 83.

9, 16. I. 1930; 8.

na doplnění § 21 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 101.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání nového celostátního zákona o drobných pachtech, t. 102.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona o drobných zemědělských pachtech, t. 824.

92, 11. XII. 1930; 4.

na vydání zákona na ochranu drobných řepařů, t. 875.

97, 27. 1. 1931; 13.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje honební zákon pro Čechy, t. 2196.

258, 21. III. 1933; 5.

na změnu zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 118 Sb. z., o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 2641.

332, 14. VI. 1934; 42.

na změnu § 108 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., přímých daních, t. 2642.

332, 14. VI. 1934; 42.

na vydání zákona o slevě pachtovného při zemědělských pachtech v r. 1934, t. 2676.

335, 21. VI. 1934; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

vrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. VII. 1929; 50.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

32, 20. III. 1930; 19.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 20.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 48.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 10.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 25.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); též odmítá útoky na stranu čsl. nár. soc. a předsedu této strany V. Klofáče.

186, 19. V. 1932; 21.

o zákonu, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 2083).

224, 6. XII. 1932; 13.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 19.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 10.

Interpelace:

naléhavá, o zemědělské krisi a jejím řešení,

t. 18. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 653/XII. 71, 2. X. 1930; 6.

o dokončení pozemkové a lesní reformy,

t. 14/IX. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 496/X. 66, 24. VI. 1930; 6.

o poměrech t. zv. rustikálních rybničních hajných u správy stát. lesů a statků v Třeboni,

t. 14/X. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/XII. 36, 2. IV. 1930; 8.

o nevyhovujícím provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat (skotu),

t. 138/XXV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 477/IX. 64, 17. VI. 1930; 5.

o situaci v zemědělství a dalších opatřeních k jejímu zlepšení,

t. 628/VI. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 954/VIII. 108, 21. II. 1931; 23.

o náhradě škod obcím a obyvatelstvu obcí na Táborsku a Sedlčansku, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1305/II. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1395/IV. 142, 14. X. 1931; 13.

o živelních škodách v okrese Pacov, Pelhřimov, Počátky a Vlašim,

t. 1318/I. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1437/V. 145, 24. XI. 1931; 14.

o poměrech našeho zemědělství a naléhavé potřebě takových opatření, aby zajištěny byly rentabilní ceny za zemědělské produkty a aby dosažena byla cenová rovnováha,

t. 2011/IX. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2168/XXIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o nevyhovujícím provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat,

t. 2209/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/III. 297, 6. XI. 1933; 4.

o pomoci zemědělcům postiženým katastrofálním suchem,

t. 2645/I. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/XX. 343, 25. X. 1934; 22.

o nesprávném výkladu zákona o daních přímých při zařazování soupisných míst zcela od daně činžovní,

t. 2669/V. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/V. 343, 25. X. 1934; 22.

o nesprávném postupu Československé obilní společnosti vůči mlynářům,

t. 2838/XI. 364, 21. III. 1935; 6.

 

MLČOCH Rudolf

XII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. zahr.

Jmenován ministrem železnic 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Zproštěn úřadu ministra žel. 9. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 4.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-110.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-31.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 31.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 33.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 38.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 37.

Volán k pořádku:

274, 24. V. 1933; 31.

282, 8. VI. 1933; 21.

307, 6. XII. 1933; 13.

 

MOJTO František

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 26. VI. 1926, č. 104 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), t. 398.

43, 24. IV. 1930; 6.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Tormoš u Nitry na Slovensku, t. 448.

52, 22. V. 1930; 5.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 302 Sb. z., o úpravě právních poměrů spořitelen, t. 1218.

128, 18. VI. 1931; 6.

na zařadění obce Vajnory u Bratislavy do skupiny A činovného stát. zaměstnanců, t. 1237.

128, 18. VI. 1931; 6.

na zřízení stát. školského fondu pro stavy národních škol na Slovensku, t. 1303.

136, 3. VII. 1931; 4.

na vydání zákona o přechodných opatřeních na obecných a měšťanských školách na Slovensku, t. 1304.

136, 3. VII. 1931; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 19-20.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 28-0.

k t. 781. 83, 21. XI. 1930; 72.

k t. 780. 88, 28. XI. 1930; 108-125.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 80.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 4-17.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 58.

k t. 2817. 359, 20. XII. 1934; 13.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 21.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30-31.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 10-34.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 86.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 33, 41.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 68.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 116.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení mm. financí dr Trapla z 14. XII. 1032.

246, 7. II. 1933; 53.

Interpelace:

naléhavá, o stavu nár. školství na Slovensku,

t. 763. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 839. 96, 16. XII. 1930; 9.

dodatek k odpov. 106, 19. II. 1931; 69.

o soupisu školou povinné mládeže na Slovensku,

t. 769/XV. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 968/XV. 111, 17. III. 1931; 7.

o zakoupení knihy Darvasa Sándora, Surányiho Gézy a dr Váradiho Aladára: "Masaryk T. G. élete, működése és hatása" ministerstvem školství pro maďarské školy na Slovensku,

t. 1017/IX. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1098/X. 120, 19. V. 1931; 8.

o nesprávném provádění zák. článku XXXVIIII/1868,

t. 1613/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o pohoršujícím tanečním výstupu žáků státního reálného gymnasia v Báňské Šťávnici,

t. 1724/III. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2330/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o bezohledné praksi referátu ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě s vládními napomenutími nestátním školám na Slovensku podle § 15 uh. zák. čl. XXXVIII; 1868, o národních školách,

t. 2116/XX. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2210. 263, 25. IV. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 13 zák. čl. XXXIII z r. 1913)

258, 21. III. 1933; 5.

zpr. t. 2904; zprav. dr Moudrý; nevydán

368, 2. IV. 1935; 21-22.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-Mys