Dokument je dostupný aj vo formátoch: roz_01.pdf

Rôzne - č. 1

Iný typ dokumentu


A B E C E D N Ý S O Z N A M POSLANCOV

podľa stavu zo dňa 15. II. 1945.

1. Dr. Ján Balko

Bratislava Ursínyiho 510

2. Štefan Beniak

Rybany č. 96

okres Bánovce n/Bebr.

3. Michal Boňko

Lipt. Sv. Mikuláš

4. František Bošnák

Piešťany

Hlinkova ul. 124

5. Pavol Čarnogurský

Bratislava

Palisády 62/II.

6. Rudolf Čavojský

Bratislava

Nám. Cára Borisa III. č.2 /A-IV.

7. Matúš Černák

Bratislava Cintorínska 1/a

8. Konštantín Čulen

Bratislava Havlíčkova 6

9. Štefan Danihel

Sološnica

10. Ján Danko

Kremnica

11. Jozef Drobný

Bratislava Čelakovského 1/d, II/6.

12. Dr. Ferdinand Ďurčanský

Bratislava Kornhuberova 21

13. János Esterházy

Bratislava Sedlárska 7

14. Dr. Ján Ferenčík

Ružomberok Nám. A. Hlinku

15. Eugen Filkorn

Nitra

Seminárska 1

16. Dr. Pavol Florek

Turč. Sv. Martin

Mudroňova č. 33

17. Dr. Roman Fraštla

Kežmarok Hradný vrch 2

18. Dr. Gejza Fritz

Bratislava Edlov dvor

19. Dr. Jozef Fundárek

Bratislava

Somolického č. 9

20. Dr. Adalbert Gabriel

Bratislava Vajanského 9

21. Tido Jozef Gašpar

Bratislava Mudroňova cesta 17

22. Andrej Germuška

 

23. Eugen Guziekiewicz

Lipt. Sv. Mikuláš

Vrbická 1

24. Štefan Hajduček

Levoča

Vysoká ul. č. 15

25. Anton Hancko

Žilina

Cesta na Bôrik 1046

26. Štefan Haššík

Bratislava Blahova ul. 25/II.

27. Ján Hollý

Bratislava Riečna č. 2/II.

28. Vojtech Horák

Vajnory 202

29. Koloman Horniš

Kysucké Nové Mesto

30. Dr. František Hrušovský

Kláštor pod Znievom

31. Dr. Anton Hudec

Trenčín

Rozmajrinova ul. č. 2/a

32. Vojtech Husárek

Bratislava Palisády č. 20/a

33. Dr. Matej Huťka

Piešťany

ul. Samostatnosti č. 52

34. Ing. Franz Karmasín

Bratislava

Vajanského nábrežie č. 9

35. Siegmund Keil

Švedlár okres Gelnica

36. Michal Klímko

Prievidza

37. Dr. Aladár Kočiš

Bratislava

Ul. Rodobrany 12

38. Dr. Karol Körper

Bratislava Prepoštská 11

39. Pavol Krokavec

Revúca 244

40. Ján Liška

Nitra

Cukrovar

41. Dr. Emil Boleslav Lukáč

Hodruša

pošta Žarnovica

42. Alojz Macek

Bratislava

Ul. Hlinkovej mládeže č. 2

43. Štefan Macko

Holič

44. Viktor Magic

Sušany

p. Veľká Suchá, okr. Hnúšťa

45. Július Meguth

Spišské Podhradie okres Levoča

46. Alexander Mach

Bratislava Blahova č. 23-25

47. MgPh. Andrej Martvoň

Bratislava Somolického 12

48. Dr. Karol Mederly

Bratislava Kalvária 3

49. Dr. Gejza Medrický

Bratislava Blahova 11

50. Ján Mora

Bratislava

Nám. Cára Borisa 2/a, IV. posch.

51. Anton Moravčík

Bratislava Wiesnerova 11

52. Vladimír Moravčík

Bratislava Štefanikova 41

53. Dr. Štefan Mušak

Námestovo

54. Dr. Pavol Opluštil

Bratislava Erkelova 12

55. Dr. František Orlický

Trnava Štefanikovo nám. 7

56. František Paškay

Dubnica nad Váhom

57. Ján Petrovič

 

58. Dr. Štefan Polyak

Záblatie n/Váhom

p. Orechové

59. Dr. Mikuláš Pružinský

Bratislava

Nám. Jozefa Budaya

60. Dr. Ernest Rosival

Bratislava Šulekova 2

61. Karol Sidor

Bratislava Dusilova 4

62. Anton Simko

Vyšnia Oľka p. Nižnia Oľka

63. Jozef Sivák

Bratislava Somolického 17

64. Dr. Martin Sokol

Bratislava

Maróthyho 3

65. Július Stano

Bratislava Blahova 17

66. Josef Steinhübl

Handlová

okres Prievidza

67. Štefan Suroviak

Bratislava Komerova 1

68. Ondrej Schlosser

Zvolen

Koysesova 4

69. Josef Šrobár

Bratislava Kapitulská 12

70. Andrej Tomko

Príbovce

71. Teodor Turček

Bratislava

Nám. A. Hlinku 14

72. Dr. Vojtech Tvrdý

Žilina

Hurbanova 14

73. Ján P. Vančo

Plavnica Vis Orlov

74. Jozef Vaňo

Bardiov