Dokument je dostupný aj vo formátoch: uzn_133.pdf

Uznesenie Slovenskej národnej rady z 19. decembra 1989 k návrhu poslancov SNR Viktora Antala, Viliama Volku, Jozefa Ďuricu, Márie Heribanovej a Andreja Mazáka na zriadenie Výboru SNR pre životné prostredie a voľbu jeho členov

Uznesenie


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1315/3989

133

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY 19. decembra 1989

k návrhu poslancov SNR Viktora Antala, Viliama Volku, Jozefa Ďuricu, Márie Heribanovej a Andreja Mazáka na zriadenie Výboru SNR pre životné prostredie a voľbu jeho členov

Slovenská národná rada podľa § 4 písm. 1 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

A. zriadila

Výbor SNR pre životné prostredie;

B. zvolila

za členov Výboru SNR pre životné prostredie:

Štefana Bartáka Janku Blažejovú Kamila Brodzianského Klotildu F a b u š o v ú Antona G u n d u


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

- 2 Júliu Kolárikovú Oľgu Mattová Vladimíra Mináča Alžbetu Pompošovú Annu Rybnikárová Rudolfa Š v e c a Jána Tkáča Jozefa  Z a c h a č a Jána Z o m k u;

C. poverila

podpredsedníčku SNR Janku Blažejovú dočasným vedením Výboru SNR pre životné prostredie.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ing. Rudolf Schuster, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Veronika Špálková v. r.