Dokument je dostupný aj vo formátoch: rozne_04.pdf

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z februára 1990 o odvolaní niektorých poslancov Slovenskej národnej rady z poslaneckej funkcie (návrh)

Uznesenie


Číslo: 230/1990

Návrh Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady z februára 1990

o odvolaní niektorých poslancov Slovenskej národnej rady z poslaneckej funkcie

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa ústavného zákona z 23. januára 1990 o odvolávaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

berie na vedomie, že

Výkonný výbor Ústredného výboru KSS odvolal týchto poslancov Slovenskej národnej rady z ich poslaneckých funkcií:

Ladislava B a l o g h a

Štefana B a r t á k a

Vasila Č a b r u (zo zdravotných dôvodov)

Štefana Fábryho (zo zdravotných dôvodov)

Jaroslava Hlinického

Štefana Horvátha (zo zdravotných dôvodov)

Dezidera Krocsányho

Predsedníctvo Demokratickej strany odvolalo týchto poslancov Slovenskej národnej rady z ich poslaneckých funkcií:

Jozefa S a b u Jána Z e m k u


- 2 Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR

po vzájomnej dohode s hnutím Verejnosť proti násiliu odvolalo týchto poslancov Slovenskej národnej rady z ich poslaneckých funkcií:

Máriu Bumbálovú Martu Horváthovu Ondreja Kolačkovského Júliu Kolárikovú Boženu Mažárovú Martina O n d r u š a Alžbetu Pompošovú Gizelu Sárközyovú Štefana S m o l e j a Jána Z a b á k a Milana Záhorského.

Bratislava, február 1990