Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica

Vyhľadávanie

Digitálne knižnice
V4+

Čo je digitálna parlamentná knižnica

Projekt Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica vznikol na Slovensku v r. 2002, kedy bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Poslaneckou sněmovnou parlamentu Českej republiky. Spoločný projekt nadviazal na projekt, ktorý sa v parlamente Českej republiky realizoval už 8 rokov.

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných textov parlamentných dokumentov (návrhy zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), stenografických správ a ďalších parlamentných dokumentov, cieľom ktorého je urýchliť prístup ku komplexným informáciám o parlamentných dokumentoch a informovanie verejnosti o činnosti NR SR.

Na spoločnom projekte sa podieľajú:

Cieľom projektu bolo vytvorenie a prevádzkovanie jednotného informačného systému:

 

Podľa zmluvy o spolupráci pri vytváraní a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice parlamentu ČR a Národnej rady SR zo dňa 3. 6. 2002 bude v konečnej podobe digitálna knižnica obsahovať elektronickú formu úplných textov parlamentných dokumentov, stenografických správ a parlamentárií od r. 1848 až po súčasnosť, ktorá bude sprístupnená na internetovej stránke oboch parlamentov. Na digitalizáciu dokumentov využívajú oba parlamenty súkromné firmy, ktoré vyhrali súťaž o verejnom obstarávaní. Na Slovensku je to firma NUPSESO, ktorá je výhradným distribútorom softwaru ABBYY. Tento software dokáže identifikovať aj obtiažne čitateľné písmo (napr. veľmi ťažko identifikovateľný archaický Schwabach, z ktorého sú digitalizované dokumenty Českého zemského sněmu z konca 19. storočia a časť ktorých sa podľa zmluvy digitalizuje na Slovensku).