Objednávka 684/15/18061 z 23. 7. 2015 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 684/15/18061
Popis: na základe zmluvy č. 73/2015 K NR SR a predloženej ponuky HLAR19813 z 22.7.2015 objednávame opravu osobného výťahu KONE PH630 (vaše evidenčné číslo M9044) v ÚZ K-NR SR Papiernička , 90089 Častá
Celková cena s DPH: 5199,60 €
Dátum vystavenia: 23. 07. 2015
Dátum schválenia: 23. 07. 2015
Partner: OTIS Výťahy, s.r.o. , Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK; IČO: 35683929
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->