Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
916 22. 3. 2018Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
915 22. 3. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky a skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únieIný typ
913 22. 3. 2018Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republikyIný typ
871 21. 3. 2018Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2017Správa
905 20. 3. 2018Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
910 19. 3. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Igora MATOVIČA a Borisa KOLLÁRA na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republikyNávrh zákona
901 19. 3. 2018Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisieSpráva
897 19. 3. 2018Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018Správa
848 14. 3. 2018Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 15. februára 2018 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 15. februára 2018 Iný typ
908 13. 3. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
904 13. 3. 2018Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republikyIný typ
903 13. 3. 2018Návrh na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstvaIný typ
907 12. 3. 2018Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi FICOVIIný typ
906 12. 3. 2018Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátovIný typ
900 7. 3. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Rastislava SCHLOSÁRA, Martina BELUSKÉHO a Jána KECSKÉSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisovNávrh zákona
872 6. 3. 2018Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhejMedzinárodná zmluva
849 6. 3. 2018Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017Správa
898 26. 2. 2018Petícia občanov Slovenskej republiky podaná Národnej rade Slovenskej republiky 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodkuPetícia
896 23. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov (Navrhovatelia vzali listom z 13. marca 2018 svoj návrh zákona späť.)Návrh zákona
895 23. 2. 2018Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Simony PETRÍK a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 23. marca 2018 svoj návrh zákona späť.)Návrh zákona

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.