Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 718
Dátum doručenia: 22. 9. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Tittel, D. Galis, Ľ. Petrák, T. Jančula)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 738 Rozhodnutie č. 738 (77 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 882 zo dňa 13. 10. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 27. 11. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us210882 Us210882 (21 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 11. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 11. 2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

28. 11. 2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 30. 11. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 11. 2017 19:11 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 0718 Ľubomír Petrák II 7 0718 Ľubomír Petrák II ((100 KB))
29. 11. 2017 19:11 Jančula, Tibor Detail návrhu 7 0718 Tibor Jančula II 7 0718 Tibor Jančula II ((73 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 938 zo dňa 30. 11. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 12. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2017), číslo 335/2017.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.