Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 353
Dátum doručenia: 11. 1. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 338 Rozhodnutie č. 338 (193 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 415 zo dňa 31. 1. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 8. 3. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140415 Us140415 (24 KB)

Rokovanie výborov

7. 3. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
26. 2. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
6. 3. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
7. 3. 2013, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

12. 3. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 14. 3. 2013.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 03. 2013 16:04 Galko, Ľubomír Detail návrhu 6 0353 Ľubomír Galko II 6 0353 Ľubomír Galko II ((64 KB))
13. 03. 2013 16:35 Fronc, Martin Detail návrhu 6 0353 Martin Fronc II 6 0353 Martin Fronc II ((76 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 499 zo dňa 14. 3. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 4. 4. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 4. 2013), čiastka 21, číslo 80/2013.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.