Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1428
Dátum doručenia: 20. 2. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1446 Rozhodnutie č. 1446 (76 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1636 zo dňa 17. 3. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481636 Us481636 (20 KB)

Rokovanie výborov

28. 4. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30. 4. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 4. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 6. 5. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1711 zo dňa 6. 5. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 5. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 6. 2015), čiastka 40, číslo 130/2015.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.