Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1213
Dátum doručenia: 26. 9. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1212 Rozhodnutie č. 1212 (76 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1391 zo dňa 22. 10. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391391 Us391391 (22 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 26. 11. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 11. 2014 Mojš, Milan Detail návrhu 6 1213 Milan Mojš II 6 1213 Milan Mojš II ((72 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1428 zo dňa 26. 11. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 12. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 12. 2014), čiastka 111, číslo 374/2014.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.