Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 763
Dátum doručenia: 9. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (Národný bezpečnostný úrad)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 787 Rozhodnutie č. 787 (76 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 959 zo dňa 8. 12. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230959 Us230959 (21 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 1. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 30. 1. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 01. 2018 16:18 Šuca, Peter Detail návrhu 7 0763 Peter Šuca II 7 0763 Peter Šuca II ((140 KB))
30. 01. 2018 16:47 Panáček, Milan Detail návrhu 7 0763 Milan Panáček II 7 0763 Milan Panáček II ((89 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1010 zo dňa 30. 1. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.