Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 659
Dátum doručenia: 16. 8. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 633 Rozhodnutie č. 633 (194 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 759 zo dňa 10. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230759 Us230759 (20 KB)

Rokovanie výborov

29. 3. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 5. 2014, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
6. 5. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

13. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 29. 5. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 05. 2014 18:45 Figeľ, Ján Detail návrhu 6 0659 Ján Figeľ1 II 6 0659 Ján Figeľ1 II ((111 KB))
27. 05. 2014 18:45 Figeľ, Ján Detail návrhu 6 0659 Ján Figeľ2 II 6 0659 Ján Figeľ2 II ((127 KB))
27. 05. 2014 16:47 Poliačik, Martin Detail návrhu 6 0659 Martin Poliačik II 6 0659 Martin Poliačik II ((92 KB))
27. 05. 2014 16:01 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 6 0659 Lucia Nicholsnová II 6 0659 Lucia Nicholsnová II ((80 KB))
27. 05. 2014 18:45 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0659 Igor Matovič II 6 0659 Igor Matovič II ((88 KB))
27. 05. 2014 16:47 Poliačik, Martin Detail návrhu 6 0659 Martin Poliačik2 II 6 0659 Martin Poliačik2 II ((101 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc1 II 6 0659 Miroslav Kadúc1 II ((123 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc2 II 6 0659 Miroslav Kadúc2 II ((88 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc3 II 6 0659 Miroslav Kadúc3 II ((165 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc4 II 6 0659 Miroslav Kadúc4 II ((92 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc5 II 6 0659 Miroslav Kadúc5 II ((92 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc6 II 6 0659 Miroslav Kadúc6 II ((197 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc7 II 6 0659 Miroslav Kadúc7 II ((101 KB))
27. 05. 2014 18:45 Gál, Gábor Detail návrhu 6 0659 Gábor Gál 6 0659 Gábor Gál ((104 KB))
27. 05. 2014 18:45 Žitňanská, Jana Detail návrhu 6 0659 Jana Žitňanská II 6 0659 Jana Žitňanská II ((209 KB))
27. 05. 2014 15:09 Kadúc, Miroslav Detail návrhu 6 0659 Miroslav Kadúc8 II 6 0659 Miroslav Kadúc8 II ((93 KB))
27. 05. 2014 15:41 Hraško, Igor Detail návrhu 6 0659 Igor Hraško II 6 0659 Igor Hraško II ((324 KB))
27. 05. 2014 17:06 Procházka, Radoslav Detail návrhu 6 0659 Radoslav Procházka II 6 0659 Radoslav Procházka II ((88 KB))
27. 05. 2014 18:33 Bublavý, Dušan Detail návrhu 6 0659 Dušan Bublavý II 6 0659 Dušan Bublavý II ((102 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1158 zo dňa 29. 5. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 6. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 6. 2014), čiastka 63, číslo 180/2014.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.