Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 660
Dátum doručenia: 16. 8. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 634 Rozhodnutie č. 634 (194 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 760 zo dňa 11. 9. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230760 Us230760 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 3. 2014, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 5. 2014, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
6. 5. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2013, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
12. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

13. 5. 2014, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 29. 5. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2013 Osuský, Peter Detail návrhu 6 0660 Peter Osuský II 6 0660 Peter Osuský II ((116 KB))
27. 05. 2014 15:49 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 0660 Miroslav Beblavý II 6 0660 Miroslav Beblavý II ((68 KB))
27. 05. 2014 10:58 Osuský, Peter Detail návrhu 6 0660 Peter Osuský II 6 0660 Peter Osuský II ((116 KB))
27. 05. 2014 17:06 Procházka, Radoslav Detail návrhu 6 0660 Radoslav Procházka II 6 0660 Radoslav Procházka II ((61 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1159 zo dňa 29. 5. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 6. 2014 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 6. 2014), čiastka 63, číslo 181/2014.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.