Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 186
Dátum doručenia: 23. 8. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 171 Rozhodnutie č. 171 (193 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 187 zo dňa 18. 9. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070187 Us070187 (25 KB)

Rokovanie výborov

11. 10. 2012, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 10. 2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 10. 2012, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
9. 10. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2012, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11. 10. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 25. 10. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 10. 2012 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 0186 Juraj Blanár II 6 0186 Juraj Blanár II ((169 KB))
24. 10. 2012 16:51 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0186 Jozef Mihál1 II 6 0186 Jozef Mihál1 II ((72 KB))
24. 10. 2012 16:51 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 0186 Jozef Mihál2 II 6 0186 Jozef Mihál2 II ((203 KB))
24. 10. 2012 14:54 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0186 Igor Matovič1 II 6 0186 Igor Matovič1 II ((109 KB))
24. 10. 2012 14:54 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0186 Igor Matovič2 II 6 0186 Igor Matovič2 II ((67 KB))
24. 10. 2012 19:03 Vašečka, Richard Detail návrhu 6 0186 Richard Vašečka II 6 0186 Richard Vašečka II ((60 KB))
24. 10. 2012 18:57 Štefanec, Ivan Detail návrhu 6 0186 Ivan Štefanec II 6 0186 Ivan Štefanec II ((73 KB))
24. 10. 2012 18:40 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0186 Erika Jurinová1 II 6 0186 Erika Jurinová1 II ((56 KB))
24. 10. 2012 18:40 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0186 Erika Jurinová2 II 6 0186 Erika Jurinová2 II ((67 KB))
24. 10. 2012 18:40 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0186 Erika Jurinová3 II 6 0186 Erika Jurinová3 II ((63 KB))
24. 10. 2012 18:40 Jurinová, Erika Detail návrhu 6 0186 Erika Jurinová4 II 6 0186 Erika Jurinová4 II ((78 KB))
24. 10. 2012 18:09 Sólymos, László Detail návrhu 6 0186 László Solymos II 6 0186 László Solymos II ((90 KB))
24. 10. 2012 17:41 Brocka, Július Detail návrhu 6 0186 Július Brocka1 II 6 0186 Július Brocka1 II ((73 KB))
24. 10. 2012 17:41 Brocka, Július Detail návrhu 6 0186 Július Brocka2 II 6 0186 Július Brocka2 II ((60 KB))
24. 10. 2012 14:54 Matovič, Igor Detail návrhu 6 0186 Igor Matovič3 II 6 0186 Igor Matovič3 II ((109 KB))
25. 10. 2012 17:33 Podmanický, Ján Detail návrhu 6 0186 Ján Podmanický II 6 0186 Ján Podmanický II ((245 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 290 zo dňa 25. 10. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 11. 2012), čiastka 90, číslo 361/2012.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.