Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 388
Dátum doručenia: 8. 6. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 393 Rozhodnutie č. 393 (32 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 521 zo dňa 30. 6. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us200521 Us200521 (43 KB)

Rokovanie výborov

24. 8. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 8. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 8. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 8. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
26. 8. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 09. 2011 Matej, Ondrej Detail návrhu 5 0388 Ondrej Matej II 5 0388 Ondrej Matej II ((54 KB))
14. 09. 2011 Přidal, Alojz Detail návrhu 5 0388 Alojz Přidal II 5 0388 Alojz Přidal II ((68 KB))
14. 09. 2011 Pellegrini, Peter Detail návrhu 5 0388 Peter Pelegrini II 5 0388 Peter Pelegrini II ((60 KB))

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 618 zo dňa 14. 9. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 10. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 10. 2011), čiastka 111, číslo 351/2011.Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.