Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva parlamentnú kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva v rozsahu uvedenom v § 5 a § 6 zákona NR SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Schôdze kontrolného výboru sú neverejné. Výbor sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa svojho rokovacieho poriadku. Zvolanie výboru môže požadovať každý člen výboru.

Členovia výboru a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnia alebo sú prítomné na rokovaní výboru po schválení ich účasti členmi výboru, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa na tomto rokovaní dozvedeli a dodržiavať ochranu utajovaných skutočností podľa osobitných predpisov.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predovšetkým:

  • kontroluje dodržiavanie zákonnosti Vojenského spravodajstva a prerokúva návrhy, sťažnosti, podnety v oblasti Vojenského spravodajstva
  • prerokúva Štatút Vojenského spravodajstva
  • prerokúva interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva, podmienky upravujúce používanie osobitných prostriedkov a spôsoby vedenia evidencií
  • prerokúva správu o činnosti Vojenského spravodajstva za príslušný kalendárny rok
  • prerokúva informáciu o plánovaní rozpočtu a čerpanie limitov z rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva obrany SR

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ sa v novom volebnom období nezvolí nový kontrolný výbor.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1670
Email: okvvs@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Buček, Jozef
Buček, Jozef (SMER - SD) podpredseda
Bublavý, Dušan
Bublavý, Dušan (SMER - SD) člen
Galko, Ľubomír
Galko, Ľubomír (SaS) člen
Glváč, Martin
Glváč, Martin (SMER - SD) člen
Heger, Eduard
Heger, Eduard (OĽANO) člen
Krištúfková, Petra
Krištúfková, Petra (SME RODINA) členka
Kubánek, Stanislav
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) člen
Mazurek, Milan
Mazurek, Milan (ĽS Naše Slovensko) člen
Šebej, František
Šebej, František (MOST - HÍD) člen
Krajkovič, Mikuláš
Krajkovič, Mikuláš (SMER - SD) overovateľ
Sloboda, Vladimír
Sloboda, Vladimír (SaS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.