Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby vykonáva parlamentnú kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby v rozsahu uvedenom v § 5 a § 6 zákona NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Schôdze kontrolného výboru sú neverejné. Výbor sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa svojho rokovacieho poriadku. Zvolanie výboru môže požadovať každý člen výboru.

Členovia výboru a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnia alebo sú prítomné na rokovaní výboru po schválení ich účasti členmi výboru, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa na tomto rokovaní dozvedeli a dodržiavať ochranu utajovaných skutočností podľa osobitných predpisov.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby kontroluje dodržiavanie zákonnosti Slovenskej informačnej služby a prerokúva najmä:

  • štatút informačnej služby;
  • rozpočet rozpočtovej kapitoly informačnej služby na nasledujúci kalendárny rok;
  • podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu informačnej služby;
  • interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu informačnej služby, podmienky na používanie osobitných prostriedkov;
  • druhy a spôsoby vedenia evidencií;
  • služobný pomer podľa osobitného predpisu;
  • správu o činnosti informačnej služby a jej výsledkoch;
  • návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Slovenskej informačnej služby.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ sa v novom volebnom období nezvolí nový kontrolný výbor.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1670
Email: okvsis@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Grendel, Gábor
Grendel, Gábor (OĽANO) predseda
Bagačka, Michal
Bagačka, Michal (SMER - SD) podpredseda
Baška, Jaroslav
Baška, Jaroslav (SMER - SD) člen
Hrnko, Anton
Hrnko, Anton (SNS) člen
Jakab, Elemér
Jakab, Elemér (MOST - HÍD) člen
Kollár, Boris
Kollár, Boris (SME RODINA) člen
Kotleba, Marian
Kotleba, Marian (ĽS Naše Slovensko) člen
Marosz, Ján
Marosz, Ján (OĽANO) člen
Matejička, Vladimír
Matejička, Vladimír (SMER - SD) člen
Šuca, Peter
Šuca, Peter (SMER - SD) člen
Kvorka, Ján
Kvorka, Ján (SMER - SD) overovateľ
Rajtár, Jozef
Rajtár, Jozef (SaS) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.