Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Vytlačiť stránku / Print page

Základné informácie o výbore

 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu vykonáva parlamentnú kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu v rozsahu uvedenom v § 72, § 73 a § 74 zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členmi kontrolného výboru môžu byť len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Schôdze kontrolného výboru sú neverejné. Výbor sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa svojho rokovacieho poriadku. Zvolanie výboru môže požadovať každý člen výboru.

Členovia výboru a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastnia alebo sú prítomné na rokovaní výboru po schválení ich účasti členmi výboru, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa na tomto rokovaní dozvedeli a dodržiavať ochranu utajovaných skutočností podľa osobitných predpisov.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu kontroluje dodržiavanie zákonnosti Národného bezpečnostného úradu a prerokúva najmä:

  • rozpočet rozpočtovej kapitoly bezpečnostného úradu na nasledujúci kalendárny rok;
  • podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu bezpečnostného úradu;
  • správu o činnosti bezpečnostného úradu a jej výsledkoch;
  • návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Národného bezpečnostného úradu.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, pokiaľ sa v novom volebnom období nezvolí nový kontrolný výbor.

 

[viac...]
 
Tel. 5972 1670
Email: okvnbu@nrsr.sk
Otvorí sa v novom okneĎalšie dokumenty

Zoznam členov

Galko, Ľubomír
Galko, Ľubomír (SaS) predseda
Hambálek, Augustín
Hambálek, Augustín (SMER - SD) podpredseda
Antal, Peter
Antal, Peter (MOST - HÍD) člen
Beluský, Martin
Beluský, Martin (ĽS Naše Slovensko) člen
Čaplovič, Dušan
Čaplovič, Dušan (SMER - SD) člen
Červeňáková, Elena
Červeňáková, Elena (OĽANO) členka
Galis, Dušan
Galis, Dušan (SMER - SD) člen
Glenda, Tibor
Glenda, Tibor (SMER - SD) člen
Pčolinský, Peter
Pčolinský, Peter (SME RODINA) člen
Zelník, Štefan
Zelník, Štefan (SNS) člen
Fecko, Martin
Fecko, Martin (OĽANO) overovateľ
Valocký, Jozef
Valocký, Jozef (SMER - SD) overovateľ

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí schôdze výborov pre daný deň.