Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101273
ID oznámenia: 
8362
meno: 
MUDr. RICHARD RAŠI, PhD. MPH
rodné priezvisko: 
RAŠI
oznámenie za rok: 
2015
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávané funkcie: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2015: 
25546 € (z výkonu verejnej funkcie), 36513 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2015: 
19193 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
ostatné príjmy za rok 2015: 
3250 €, druh príjmu: INÝ KAPITÁLOVÝ PRÍJEM
spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 357/2004: 
áno
vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): 
nevykonávam
vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) u. z. 357/2004): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004): 
PRIMÁTOR
(MESTO KOŠICE)
požitky:
VÝKON OPRÁVNENÍ AKCIONÁRA
(DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE)
požitky: PLAT
VÝKON OPRÁVNENÍ SPOLOČNÍKA
(BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE)
požitky: BEZ PRÍJMU
VÝKON OPRÁVNENÍ AKCIONÁRA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: BEZ PRÍJMU
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(PRO CASSOVIA)
požitky: BEZ PRÍJMU
ČLEN SPRÁVNEJ RADY A PREZIDENT ZDRUŽENIA
(KOALÍCIA 2013 )
požitky: BEZ PRÍJMU
ČLEN SPRÁVNEJ RADY, II. VICEPREZIDENT
(KOŠICKÁ ARÉNA)
požitky: BEZ PRÍJMU
ČLEN DOZORNEJ RADY
(HC KOŠICE, S.R.O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(CREATIV INDUSTRY KOŠICE, N.O.)
požitky: BEZ PRÍJMU
ČLEN DOZORNEJ RADY
(HOKEJOVÝ KLUB KOŠICE)
požitky: BEZ PRÍJMU
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA)
požitky: BEZ PRÍJMU
nehnuteľný majetok: 
BYT; kat. územie KOŠICE - ZÁPAD TERASA; číslo parcely: 2735/32; LV č. 13956; podiel: 50 %
GARÁŽ; kat. územie KOŠICE - ZÁPAD TERASA; číslo parcely: 1599/22; LV č. 14635; podiel: 50 %
POZEMOK S RODINNÝM DOMOM; kat. územie KOŠICE - BARCA; číslo parcely: 518/2,519; LV č. 434; podiel: 56 %
BYT; kat. územie KOŠICE - TERASA; číslo parcely: 255,256; LV č. 16060,15771; podiel: 50 %
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE - BARCA; číslo parcely: 450/2,526; LV č. 918; podiel: 50 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER
PÔŽIČKA
CENNÝ PAPIER
FINANČNÉ ÚSPORY

Deň v parlamente

<- ->