NRSR: M. Lubyová: Školy dostali nové odporúčanie, ako postupovať pri šikane Vytlačiť stránku / Print page

8. 2. 2018 15:20

  Bratislava 8. februára (MSVVaS) - Ministerstvo školstva postupuje v otázkach prevencie šikany na školách v súlade s platnou legislatívou a v súlade s metodickým usmernením z roku 2006, ktoré rieši prevenciu šikanovania medzi žiakmi a navrhuje metódy predchádzania a metódy riešenia prípadov šikanovania. Na dnešnej parlamentnej Hodine otázok to uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) s tým, že rodič sa môže obrátiť aj na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde sú vyškolení odborní zamestnanci, ktorí môžu pomôcť. Taktiež upozornila, že existuje aj bezplatné a anonymné internetové psychologické poradenstvo. Ministerstvo tiež vydáva usmernenie pre školy k prevencii a riešeniu šikanovania. Ministerstvo každoročne vydáva aj pedagogicko-organizačné pokyny.

Pedagogické usmernenie z roku 2006 sa bude aktualizovať. Zmenám budú predchádzať diskusie s odborníkmi na danú problematiku. "Bude predložené aj na rokovanie výboru pre deti a mládež. Cieľom aktualizovaného usmernenia bude poskytnúť základné informácie o znakoch, formách a prejavoch šikanovania a kyberšikanovania. Taktiež o možnostiach preventívneho pôsobenia a metódach riešenia," uviedla Lubyová.

Rovnako pripomenula, že ministerstvo každoročne vyhlasuje výzvu na rozvoj projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. V roku 2017 rezort podporil 20 projektov v celkovej hodnote 35-tisíc eur. Projekty sa týkajú podpory aktivít a programov k zdravému životnému štýlu, odstraňovania zdraviu škodlivých vplyvov, skvalitňovania psychosociálnej klímy v školách.

Deň v parlamente

<- ->