Poslancov čaká na novembrovej 11. schôdzi Národnej rady SR prerokovať 65-bodový program Vytlačiť stránku / Print page

19. 11. 2016 10:50

BRATISLAVA 19. novembra (Kancelária Národnej rady SR) - Do návrhu programu 11. schôdze je doposiaľ zaradených 65 bodov, z toho 2 skrátené legislatívne konania, 1 zákon vrátený prezidentom SR, 31 návrhov zákonov v prvom čítaní, z ktorých je 5 vládnych a 26 návrhov podaných poslancami národnej rady. V návrhu programu schôdze je aj 21 návrhov zákonov v druhom čítaní, z toho je 18 vládnych (vrátane návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017) a 3 návrhy podané poslancami národnej rady, 8 správ a iných materiálov.
Konkrétne ide o návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky a následne po vyslovení súhlasu so skráteným legislatívnym konaním prvé čítanie novely uvedeného zákona. V rámci programu nadchádzajúcej schôdze je ešte jedno skrátené legislatívne konanie, a to novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, kde sa presúva regionálny rozvoj z ministerstva dopravy pod úrad vlády. Do programu je zaradený aj zákon vrátený prezidentom SR (novela rokovacieho poriadku NR SR). Prezident navrhuje neschváliť zákon ako celok. Pred rokovaním o zákone o štátnom rozpočte sú zaradené návrhy zákonov
v druhom čítaní, ktoré majú dopad na štátny rozpočet. Po ich prerokovaní a schválení sa pristúpi k druhému a tretiemu čítaniu o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 (tlač 230). Predmetom rokovania sú aj rozpočty iných organizácií, a to Exportno-importnej banky, Sociálnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.Vláda predložila národnej rade na prerokovanie v prvom čítaní 5 návrhov zákonov:
  • rezort financií pripravil návrh novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní,
  • ministerka spravodlivosti predložila návrh nového zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov,
  • minister hospodárstva uvedie na schôdzi 2 návrhy noviel zákonov, a to návrh novely zákona o metrológii a návrh novely zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,
  • rezort zdravotníctva predložil návrh novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Súčasťou návrhu programu je aj mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd postupom policajných orgánov.Na úvod schôdze zložia sľub noví poslanci Zuzana Zimenová (za Radoslava Procházku) a Ladislav Andreánsky (za Oľgu Nachtmannovú). V tej súvislosti parlament prerokuje zmeny v zložení výborov.

 

Deň v parlamente

<- ->