Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 1. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 23. 3. 2016 o 9:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. Skladanie sľubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. Skladanie sľubu náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 1 Schválenie volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VII. volebného obdobia (tlač 1).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 2 Voľba overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 4 Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 4).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 5 Voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. Návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informácia o nastúpení náhradníkov na neuplatňované a zaniknuté mandáty poslancov.

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 6 Voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 6).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 10. 7 Určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 11. 8 Voľba podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 8).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 12. 9 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 13. 10 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 14. 11 Voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 11).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 15. 12 Voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľba náhradných členov tohto výboru (tlač 12).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 16. 13 Voľba ďalších členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 13).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 17. 14 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 15 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 19. 16 Voľba predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 16).

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 20. 17 Voľba ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17).

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.