Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
19. 10. 2017 10:24:58 - 10:40:12 21. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Bez zvukového záznamu.
=====
18. 10. 2017 14:40:05 - 14:42:50 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som dostal poslancov, rečníkov prihlásených písomne: za Slobodu a Solidaritu pán poslanec Galek, za SME RODINA pán poslanec Kollár, za OĽaNO pán poslanec Viskupič. Nasledujú pán poslanec Beblavý, Baránik, Ján, neviem to prečítať žiaľbohu, a Budaj, Ján Budaj. Že čítam bez papiera, no. Pán Sopko, pán Krajniak a pán poslanec Heger. Nech sa páči, pán poslanec Galek a pripraví sa pán poslanec Kollár. 
18. 10. 2017 14:31:03 - 14:32:37 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pred otvorením rozpravy o slovo požiadal podpredseda vlády pán Pellegrini. Nech sa páči, pán podpredseda.
18. 10. 2017 14:25:08 - 14:25:08 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam slovo spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti poslancovi Beluskému a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore.
18. 10. 2017 14:10:10 - 14:11:42 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 735 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Prítomných 129 poslancov, za 122, proti 2, nehlasovali 5. Konštatujem, že sme program 22. schôdze Národnej rady schválili. Podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali aj po 19.00 hodine až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu, vrátane hlasovania. Je všeobecný súhlas? Nie, prosím, prezentujme sa hlasujeme. (Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 77, proti 53, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem,že sme uvedený navrch schválili a budeme teda rokovať aj po 19.00 hodine do úplného prerokovania jediného bodu programu, vrátane hlasovania. Teraz pristúpime k samotnému rokovaniu o schválenom bode programu tejto schôdze, ide o tlač 735. Dávam slovo poslankyni Remišovej a prosím ju, aby za skupinu poslancov návrh uviedla, nech sa páči. 
18. 10. 2017 13:55:17 - 13:55:17 22. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Prestávka.) 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci otváram rokovanie 22. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 46 poslancov Národnej rady. Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. 
(Hlasovanie.) Zisťujem, že je prítomných 125 poslancov, teda Národná rada je uznášaniaschopná. Na 22. schôdzi budú overovateľmi poslanci Róbert Puci a Anna Verešová. Náhradníkmi budú poslanci Peter Kresák a Natália Grausová. O ospravedlnenie svojej neúčasti podľa osobitnej prílohy požiadali pán poslanec Chudík, Macháčková, Matovič, Mazurek. O ospravedlnenie neúčasti z dôvodu PN požiadala poslankyňa Natália Blahová. Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať 1 bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 735. Je to návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelený na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Taktiež bol zaslaný vládne na zaujatie stanoviska. Teraz dávam hlasovať o návrh programu 22. schôdze Národnej rady. Prosím prezentujme sa a hlasujme. 
(Hlasovanie.) Prítomných 129 poslancov, za 122, proti 2 a nehlasovali 5. 
Konštatujem, že sme program 22. schôdze Národnej rady schválili. Podávam procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali aj po devätnástej hodine až do úplného prerokovania tohto jediného bodu programu vrátane ... 
=====
13. 10. 2017 12:03:44 - 12:05:51 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
S reakciou na faktické pán poslanec Klus. 
13. 10. 2017 12:01:45 - 12:03:43 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Pán poslanec Bublavý.
13. 10. 2017 11:57:28 - 12:01:44 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Na vystúpenie pána poslanca 2 faktické. Pani Dubačová faktická no nie procedurálny. Faktická poznámka. Tak pani poslankyňa Dubačová nech sa páči. Faktická tu procedurálny zrušte. Dobre nech sa páči. 
13. 10. 2017 11:55:24 - 11:57:28 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem. Pán poslanec Klus. 
13. 10. 2017 11:54:41 - 11:54:41 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
S reakciou pán poslanec Dostál.
13. 10. 2017 11:53:34 - 11:54:34 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Pani poslankyňa Macháčková.
13. 10. 2017 11:43:22 - 11:53:34 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Na vystúpenia pána poslanca jedna faktická, dve faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami. Pán poslanec Sloboda.
13. 10. 2017 11:42:58 - 11:43:21 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Dobre. Pán poslanec Dostál. Pripraví sa pán poslanec Klus.
13. 10. 2017 11:41:32 - 11:42:58 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Pani poslankyňa Macháčková.
13. 10. 2017 11:40:30 - 11:41:31 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Na vystúpenie pána poslanca reakcia pána poslanca Sopka.
13. 10. 2017 11:39:44 - 11:40:29 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ďakujem pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca jedna faktická. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými. Pán poslanec Goga.
13. 10. 2017 11:24:57 - 11:32:07 21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 687 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho  
Vážení páni poslanci, pokračujeme v prvom čítaní návrhu poslanca Ota Žarnaya na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národne rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 711, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom v rozhodnutí č. 732. Dávam slovo poslancovi Otovi Žarnayovi, aby návrh zákona uviedol. Ospravedlňujem sa, teda poprosím ešte pána Grendela, aby zaujal svoje miesto. Teda bola otvorená všeobecná rozprava, pokiaľ viem alebo to sú prihlásení do rozpravy, ospravedlňujem sa len som, pán Žarnay to sú ústne, ústne áno, ďakujem. Takže do rozpravy je prihlásený pán poslanec Sopko, pripraví sa pán poslanec Dostál, nech sa páči pán poslanec. 
12. 10. 2017 17:54:13 - 17:59:28 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -  
Ďakujem. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslankyni Anne Zemanovej.
12. 10. 2017 17:51:42 - 17:53:30 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR -  
Ďakujem. Chce sa vyjadriť pán spravodajca? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. 
Ďalším bodom programu je prvé čítanie návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 723. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 743.
Dávam slovom poslancovi Martinovi Feckovi, aby za skupinu poslancov návrh zákona uviedol.

Deň v parlamente

<- ->