Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2017 16:55:09 - 16:55:20 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. prajem vám všetkým šťastné a veselé sviatky a všetko dobré do nového roku.
=====
21. 12. 2017 16:54:19 - 16:55:07 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto návrhu? Nie.
Ak nie pristúpime teda k hlasovaniu. Dávam hlasovať o návrhu na voľbu poslanca za člena výboru ako ho máte v tlači 806. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 124. Konštatujem, že Národná rada schválila navrhované uznesenie.
Ďakujem za účasť, vyhlasujem 25 schôdzu za skončenú. Ešte jeden procedurálny, pán poslanec Madej.
21. 12. 2017 16:50:28 - 16:51:02 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Je všeobecný súhlas, áno, dobre, ďakujem, takže nebudeme hlasovať o návrhu. Pristúpime k hlasovaniu, pýtam sa pán spoločný spravodajca či môžeme pristúpiť k hlasovaniu v druhom čítaní.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, keďže počas rozpravy vystúpilo jedna pani poslankyňa a osem poslancov, nikto nepodal procedurálny návrh a keďže gestorský výbor neprijal návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku predkladám návrh na ďalší postup. Vážený pán predseda dajte hlasovať o pripomienkach prezidenta spoločne bez odporúčania gestorského výboru.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
Prítomných 124 poslancov, za 48, proti 58, zdržali sa 18, konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pripomienkach pána prezidenta, sme v treťom čítaní, prosím, otvorte rozpravu.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pristúpime k tretiemu čítaniu, bez hlasovania otváram rozpravu v rámci tretieho čítania.
Hlási sa niekto do rozpravy, ak nie vyhlasujem rozpravu za skončenú. Budeme hlasovať o vrátenom zákone ako o celku, pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčania gestorského výboru.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, keďže sme neschválili pripomienky pána prezidenta, dajte hlasovať o o zákone v pôvodnom znení. Bez odporúčania gestorského výboru.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
Prítomných 124 poslancov, za 78, proti 46, konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti vráteného prezidentom Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás informovať, že v súvislosti s nastúpením poslanca Ľuboša Martináka podali poslanci, členovia poslaneckého klubu za stranu SMER- sociálna demokracia návrh na voľbu poslanca za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh máte rozdaný ako tlač 806. Podávam návrh na zaradenie tohto nového bodu do programu 25. schôdze, to už bolo, takže pristúpime teda k jeho prerokovaniu. Poslanci členovia klubu poslancov za stranu SMER-sociálna demokracia v tlačí 806 navrhujú zvoliť poslanca Ľuboša Martináka za člena ústavnoprávneho výboru a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Chce sa niekto z poslancov vyjadriť k tomuto návrhu? Nie. Ak nie pristúpime teda k hlasovaniu. Dávam hlasovať návrh na voľbu poslanca za člena výborov ako ho máte v tlači 806. Prosím prezentujem sa, hlasujme.
(Hlasovanie.)
=====
21. 12. 2017 16:50:28 - 16:51:02 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa spoločného spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave. Nie, ďakujem. Prerušujem rokovanie do 16.50, kedy budeme hlasovať o predloženom návrhu zákona.
(Prerušené rokovanie.)
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím o kľud. Skôr než pristúpime k hlasovaniu procedurálny návrh pán poslanec Madej.
21. 12. 2017 16:40:46 - 16:50:27 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické pán minister.
21. 12. 2017 16:39:33 - 16:40:46 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Poslanec Budaj.
21. 12. 2017 16:39:22 - 16:39:33 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Poslanec Zelník.
21. 12. 2017 16:38:24 - 16:39:32 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Poslanec Zelník.
21. 12. 2017 16:36:35 - 16:38:24 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Poslanec Raši.
21. 12. 2017 16:35:39 - 16:36:35 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Poslanec Dostál.
21. 12. 2017 16:34:55 - 16:35:39 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Uhrík.
21. 12. 2017 16:28:36 - 16:34:55 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Na vystúpenie pána ministra 4 faktické, 5 faktických, 5 faktických. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými. Pán Budaj faktická? Dobre 6 faktických. Uzatváram možnosť prihlásenia. Pán poslanec Kotleba.
21. 12. 2017 16:27:28 - 16:28:36 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. A posledný vystupujúci v rozprave o slovo požiadal pán minister zdravotníctva v rozprave. Nech sa páči.
21. 12. 2017 16:25:24 - 16:27:28 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
S reakciou na faktické poslanec Budaj.
21. 12. 2017 16:24:57 - 16:25:23 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Blanár.
21. 12. 2017 16:24:25 - 16:24:25 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej (SNS) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Mizík.
21. 12. 2017 16:22:58 - 16:24:10 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Vašečka.
21. 12. 2017 16:16:02 - 16:22:58 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Štyri faktické. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými. Pani poslankyňa Grausová.
21. 12. 2017 16:14:15 - 16:16:01 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Budaj.
21. 12. 2017 16:12:16 - 16:14:15 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 805 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Danko, Andrej - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Pán poslanec Suchánek.

Deň v parlamente

<- ->