Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 3. 2017 9:04:10 - 9:07:30 14. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 3. 2017 9:01:39 - 9:04:10 14. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 3. 2017 8:55:17 - 9:01:38 14. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

23. 3. 2017 19:08:29 - 19:08:29 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

23. 3. 2017 18:53:32 - 18:55:25 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno veľmi pekne ďakujem, ja chcem len upozorniť ctené kolegyne a kolegov, že pokiaľ máte vo svojom vystúpení aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, je dôležité v súlade s novelou rokovacieho poriadku, aby ste najskôr povedali prečo odôvodnenie a potom oznámili, teda že teraz idete už čítať explicitne, čo sa nachádza vo vašom pozmeňujúcom návrhu, aby sme vedeli zastaviť časomieru, pretože podľa novely rokovacieho poriadku vy by ste sa už potom nemali naspäť vrátiť k nejakému odôvodňovaniu. Tak je to úplne čisté, toto úplne nebolo, ale keďže je takmer 19 hodín večer, tak budiš vám odpusteno pán poslanec Kéry. Nech sa páči pani poslankyňa Kiššová. Vy by ste to samozrejme stihli úplne v poriadku, takže to nie je o tomto upozornení, ale o niečom inom. Nech sa páči. 
23. 3. 2017 18:48:41 - 18:51:40 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23. 3. 2017 18:45:11 - 18:48:41 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23. 3. 2017 18:43:10 - 18:45:11 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23. 3. 2017 18:41:15 - 18:43:09 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23. 3. 2017 18:38:34 - 18:38:34 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23. 3. 2017 18:32:23 - 18:37:15 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Týmto vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Chcem sa opýtať pána generálneho riaditeľa, či chce zareagovať. Je tomu tak, nech sa páči.
23. 3. 2017 18:28:37 - 18:32:21 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán Jurzyca. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Jurinová, nech sa páči. 
23. 3. 2017 18:27:01 - 18:28:36 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán spravodajca. Týmto otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa preto, či sa chcete prihlásiť ústne, kolegyne, kolegovia. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Prihlásili sa pán poslanec Jurzyca a pani poslankyňa Jurinová. Nech sa páči, pán poslanec Jurzyca. 
23. 3. 2017 18:23:59 - 18:27:01 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem veľmi pekne. Spravodajskú informáciu uvedie poverený člen výboru pre sociálne veci pán poslanec Jozef Burian, nech sa páči.
22. 3. 2017 17:06:27 - 17:07:28 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ctené dámy a ctených pánov informovať a pripomenúť vám to, že pre časom vám prišla do e-mail boxu pozvánka na zajtrajšiu konferenciu, ktorú organizujem ja, pán poslanec Budaj a pán poslanec Kresák v priestoroch kinosály od 11.30. Je to pod názvom "Zrušme Mečiarove amnestie, osloboďme spravodlivosť". Budeme tam premietať aj film Únos v kinosále. Takže kto ste ho nevideli príďte. Ale bude tam aj diskusia s odborníkmi na ústavné právo. Budú reagovať vo svojich prejavoch na aktuálne vzniknutú situáciu, to znamená na koaličný návrh, na pripomienky opozície, čo sa stane keď budú zapracované. Budete sa môcť pýtať odborníkov na ústavné právo, ktorí sú naozaj zoširoka. Nie sú to len signatári tej výzvy. Takže všetkých vás veľmi pekne prosím, aby ste v čo najväčšom počte prišli. Budú tam tí, čo neprídu kvôli odborníkom na ústavné právo, budú tam aj herci, ako Maroš Kramár a ďalší. Ďakujem. 
22. 3. 2017 14:49:15 - 14:51:13 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pani poslankyňa chcete reagovať na faktickú poznámku. Nie, nie je tomu tak, ďalším a posledným písomne prihláseným poslancom do diskusie je pán poslanec Mihál, nech sa páči.
22. 3. 2017 14:40:10 - 14:49:15 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme pekne za váš príspevok do diskusie pani poslankyňa Gaborčáková. Registrujem jednu faktickú poznámku, pani poslankyňa Remišová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou, nech sa páči.
22. 3. 2017 14:39:22 - 14:39:22 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani poslankyňa ..... chcete reagovať, nie je tomu tak. Ďalšou písomnou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Gaborčáková. Nech sa páči, máte slovo.
22. 3. 2017 14:24:25 - 14:37:50 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Na vystúpenie pani poslankyne Jurinovej registrujem jednu faktickú poznámku. Končím možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou. Pani poslankyňa Remišová, nech sa páči.
22. 3. 2017 14:04:41 - 14:06:29 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Otváram týmto rozpravu. Písomne sa do rozpravy prihlásila pani Erika Jurinová za poslanecký klub OĽANO, pán poslanec Jozef Mihál a pani poslankyňa Soňa Gáborčáková. Nech sa páči, pani poslankyňa Jurinová, máte slovo.

Deň v parlamente

<- ->