Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 12. 2017 10:58:24 - 10:59:59 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Pán spravodajca, je niečo, čo by ste chceli dodať? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Vyhlasujem dvojminútovú prestávku, budeme hlasovať.
(Krátka prestávka.)
13. 12. 2017 10:57:14 - 10:58:23 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Predpokladám, pán navrhovateľ, pán poslanec Zelník, prepáčte, chcete ešte záverečné slovo?
13. 12. 2017 10:54:37 - 10:54:37 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujeme pekne, pán poslanec.
Vyhlasujem teraz možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy k tomuto bodu. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Prihlásil sa jeden pán poslanec, pán poslanec Baránik.
Pán poslanec Baránik, chcem sa opýtať, vaše vystúpenie asi bude dlhšie ako tri minúty. Bude veľmi krátke. Tak nech sa páči do rozpravy.
13. 12. 2017 10:49:25 - 10:50:10 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Dostál.
13. 12. 2017 10:39:39 - 10:49:25 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Dubačová. Registrujem jednu faktickú poznámku na vaše vystúpenie.
Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pán poslanec Suchánek, nech sa páči.
13. 12. 2017 10:36:50 - 10:37:39 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
V rozprave by mal teraz podľa poradia vystúpiť pán poslanec Ondrej Dostál, ale nenachádza sa v rokovacej sále. Stráca poradie.
Pani poslankyňa Dubačová, nech sa páči.
13. 12. 2017 10:35:49 - 10:36:50 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Nech sa páči, pán poslanec Zelník, môžte reagovať na faktickú poznámku.
13. 12. 2017 10:34:17 - 10:35:49 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie, pán poslanec. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pán poslanec Suchánek.
13. 12. 2017 10:33:42 - 10:34:16 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
V zmysle rokovacieho poriadku požiadal o slovo pán predkladateľ, pán poslanec Zelník. Nech sa páči.
13. 12. 2017 10:32:30 - 10:33:42 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Ešte sekundu, pán poslanec Zelník, prosím vás.
S reakciou na faktickú poznámku pán poslanec Suchánek.
13. 12. 2017 10:27:08 - 10:32:30 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Jedna faktická poznámka na vaše vystúpenie, pán poslanec.
Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Pán poslanec Krajčí, nech sa páči.
13. 12. 2017 10:24:42 - 10:27:08 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. Písomne sa prihlásili dvaja páni poslanci, pán poslanec Ondrej Dostál, pani poslankyňa Viera Dubačová. O slovo ale požiadal v zmysle rokovacieho poriadku pán spravodajca, tak by som to tak videla, že by sme mu dali slovo, pani poslankyňa.
Nech sa páči.
13. 12. 2017 10:19:40 - 10:23:44 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Alanovi Suchánkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.
13. 12. 2017 10:18:34 - 10:19:40 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Pán spravodajca, chcete niečo dodať? Nie, nie je tomu tak, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz nasleduje druhé čítanie o

návrhu poslancov Štefana Zelníka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je uverejnený ako tlač 712, spoločná správa výborov má tlač 712 a.
Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Štefanovi Zelníkovi, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.
13. 12. 2017 10:17:19 - 10:18:34 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Otváram teraz možnosť prihlásiť sa k tomuto bodu ústne do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Neprihlásil sa nikto z poslancov, z poslankýň, vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Pani navrhovateľka, je niečo, čo chcete dodať v rámci záverečného slova?
13. 12. 2017 10:09:45 - 10:09:45 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujeme pekne, pani poslankyňa, za vaše vystúpenie.
Registrujem jednu faktickú poznámku, končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pani poslankyňa Petrík, nech sa páči.
13. 12. 2017 10:01:36 - 10:04:00 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
V rozprave teraz vystúpi pani poslankyňa Zimenová. Nech sa páči.
13. 12. 2017 10:00:10 - 10:01:36 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
S reakciou na faktické poznámky, pani poslankyňa Simona Petrík, nech sa páči.
13. 12. 2017 9:58:25 - 10:00:09 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Pani poslankyňa Zimenová, s faktickou, nech sa páči.
13. 12. 2017 9:56:32 - 9:58:25 23. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 787 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Pani poslankyňa Šimkovičová, nech sa páči.

Deň v parlamente

<- ->