Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
14. 3. 2018 18:52:15 - 18:53:41 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem vám, pán poslanec Kmec. A ja konštatujem, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila poslanca Eduarda Hegera za predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Zároveň vám ďakujem za účasť a vyhlasujem 28. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.
=====
14. 3. 2018 18:52:15 - 18:53:41 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho  
Dobre. Pre poriadok ja uvádzam, že ešte stále sme teda v tom prvom bode návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Pán poslanec, vy ste to oddelili a ja som nesprávne uviedla to, čo vy máte uvádzať ako výsledky hlasovaní. Takže konštatujem, že keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov vykonáva sa opakovaná voľba.
A teraz vás, prosím, pán overovateľ, aby ste informovali Národnú radu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Nech sa páči.
14. 3. 2018 18:48:15 - 18:52:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Ďakujem pekne. A ja musím skonštatovať, že keďže nebo zvolený požadovaný počet kandidátov vykoná sa opakovaná voľba, tak ako to povedal aj pán poslanec. A teraz vám poprosím, pán overovateľ, aby ste informovali Národnú radu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Nech sa páči.
14. 3. 2018 18:40:06 - 18:48:15 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní. Ja poprosím povereného overovateľa, aby oznámil výsledok tajného hlasovania. Po prvé o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Nech sa páči, pán poslanec.
14. 3. 2018 18:25:09 - 18:40:23 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 906 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Tajné hlasovanie.
=====
14. 3. 2018 10:00:39 - 10:02:37 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
S reakciou na faktické poznámky pani poslankyňa Gaborčáková.
14. 3. 2018 9:58:46 - 10:00:38 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
15.
Pán poslanec Mazurek.
14. 3. 2018 9:56:58 - 9:58:46 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Pani poslankyňa Shahzad.
14. 3. 2018 9:54:56 - 9:56:58 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Pani poslankyňa Červeňáková.
14. 3. 2018 9:54:17 - 9:54:56 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Pán poslanec Heger s faktickou.
14. 3. 2018 9:39:20 - 9:39:20 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
7.
Päť faktických poznámok na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Pani poslankyňa Verešová.
14. 3. 2018 9:26:01 - 9:27:43 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Registrujem ale, že sa chce prihlásiť pani navrhovateľka.
Nech sa páči, máte slovo.
14. 3. 2018 9:24:22 - 9:24:22 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3.
Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre sociálne veci, pani poslankyni Nehézovej, aby predniesla spravodajskú informáciu k tomuto bodu programu.
14. 3. 2018 8:54:28 - 9:01:55 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 893 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali: pán poslanec Gröhling a pani poslankyňa Milanová.
Budeme pokračovať v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, tlač 890.
Vidím, že pán navrhovateľ už sedí na svojom mieste, rovnako ako aj pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Otváram teraz možnosť prihlásiť sa ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Týmto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pre istotu sa pýtam pána navrhovateľa. Nie, nie je tomu tak. Pán spravodajca, chcete niečo dodať? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, takzvaný živnostenský zákon v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je pod tlačou 893. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod č. 926. Tento návrh zákona nám uvedie jeho predkladateľka pani Soňa Gaborčáková.
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

[Rokovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 893.]
13. 3. 2018 18:56:43 - 18:58:08 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 890 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR Vstup predsedajúceho  
Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ak dovolíte, kolegyne, kolegovia, v tejto chvíli preruším rokovanie o tomto bode programu. Pokračovať budeme zajtra, a to otvorením rozpravy a nasledovať bude bod č. 32. To je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448 o sociálnych službách.
Ďakujem veľmi pekne, želám vám pekný zvyšok večera.
====
13. 3. 2018 18:54:22 - 18:56:41 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 890 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Beluskému, aby predniesol spravodajskú informáciu. Nech sa páči.
13. 3. 2018 18:39:24 - 18:41:27 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 892 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Otváram teraz možnosť prihlásiť sa ústne.
Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Neprihlásil sa nikto.
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Pre istotu sa pýtam pána navrhovateľa či je niečo, čo by chcel dodať. Nie je tomu tak. Pán poslanec Zelník? Nie, nie je tomu tak.
Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Teraz by sme mali pristúpiť k prvému čítaniu o bode číslo 30. Volala som ale s pani poslankyňou Remišovou a požiadali o to, aby bol tento bod prerokovaný zajtra o 10 hodine.
Takže, nasleduje prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona má parlamentnú tlač 890 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 923.
Dávam slovo pánovi poslancovi Martinovi Feckovi, aby predmetný návrh zákona uviedol.
Nech sa páči.
13. 3. 2018 18:34:39 - 18:38:53 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 892 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre zdravotníctvo, pánovi predsedovi tohto výboru, Zelníkovi, nech sa páči.
13. 3. 2018 18:24:27 - 18:34:38 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia (SaS) - podpredsedníčka NR SR -  
otváram všeobecnú rozpravu, písomne sa neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy, do rozpravy sa neprihlásil nikto. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán poslanec Bernaťák je niečo, čo by ste chceli dodať? Pán spravodajca? Nie je tomu tak, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Ďalším bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslancov Petra Antala a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je pod tlačou 891, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 924. Dávam slovo pánovi poslancovi Petrovi Antalovi, ktorý sa tu nenachádza. Tento bod stráca poradie.
Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o návrhu poslancov Petra Antala a Petra Pamulu, predkladať by to mal opäť pán poslanec Peter Antal, ktorý sa nenachádza v rokovacej sále. Vyhlasujem 5-minútovú prestávku.
(Prestávka.)
(Po prestávke.)
Volal mi teraz pán Knapp, takže pán Antala sa nepodarilo zohnať, môže byť síce na ceste, ale mali by nasledovať ďalšie body, ale nie sú tu ani tí ďalší. Zachráni sa nás pán poslanec Fecko, ktorý tu je, takže pokoj, pán poslanec Feco, idú mi noty z organizačného a o chvíľu zase rokujeme. Len vás poprosím, dajme si ešte také tri minúty dobre, prestávku. Ďakujem pekne.
(Prestávka.)
(Po prestávke.)
Budeme pokračovať, kolegyne, kolegovia, vidím tu pána poslanca Pamulu, správne? Pán poslanec Pamula by nám mohol uviesť ten predposledný bod. Dobre, takže bude nasledovať prvé čítanie o návrhu poslancov Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 892, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 925. Dávam teraz slovo pánovi Pamulovi, aby predmetný návrh zákona uviedol. Nech sa páči.
13. 3. 2018 18:23:04 - 18:24:20 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďuriš Nicholsonová, Lucia - podpredsedníčka NR SR -  
Ďakujem pekne, pán spravodajca, otváram všeobecnú rozpravu. Písomne sa neprihlásil nikto. Otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Do rozpravy sa neprihlásil nikto. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán poslanec Bernaťák, je niečo, čo by ste chceli dodať? Pán spravodajca, nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
=====

Deň v parlamente

<- ->